Magyarország is áttér a jobboldali közlekedésre

Magyarországon kívül már alig van ország Európában, amely a baloldalon való közlekedés rendszerét tartaná fenn. A jobboldalon való közlekedés általános európai rendszeréhez való átálláshoz nagy érdek fűződik és ezért a kormány komoly formában foglalkozik a tervvel, hogy Magyarország is áttér a jobboldalon való közlekedésre.

Ennek a mélyreható közlekedési reformnak a jelentősége rendkívül nagy,
annál inkább, mert a jobboldali közlekedésre való áttérés megvalósítása kisebb-nagyobb, egyes viszonylatokban pedig igen nagy munkával és technikai átrendezéssel kapcsolatos. Közúti viszonylatban legfőképpen a jelzőtáblák áthelyezése jelent nagyobb munkát, ennek a lebonyolítása azonban simán és zavartalanul megtörténhetik. Abból sem származik baj, ha egyes útvonalakon csak később kerülne sor a táblák áthelyezésére.

Az autóforgalomnak a jobboldalra való átterelése ügyében
az illetékes szervek rövidesen meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket és mind a vezetők kellő kioktatására, mind pedig a forgalmi szabályok megfelelő megváltoztatására megteszik a lépéseket. Ebben a vonatkozásban aránylag a legkönnyebben oldható meg az új rendszer bevezetése. Nagyobb probléma-sorozat vár megoldásra a villamos és autóbuszforgalom átállításánál. Egyes villamoskocsikon műszaki átalakítás szükséges, a nagyobb költségtételt azonban az autóbuszok megfelelő átalakítása jelenti.

Ezidőszerint az ajtók az autóbuszok baloldalán vannak,
ami jobboldali közlekedésnél nem tartható fenn. A villamosközlekedés keretében át kell alakítani a váltóberendezéseket, egyes vágányokat át kell helyezni, legfőképpen azonban a járdaszigetek átépítése okoz majd nagyobb arányú beruházást.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa már régóta sorompóba állt a jobboldali közlekedésre való áttérés mellett.

A Tanács előrelátása igen jellemző, hogy az új óbudai híd margitszigeti lejárójára kiírt tervpályázatban már figyelmeztették a pályázókat, hogy terveiket a jobboldali hajtás figyelembevételével készítsék el.

A jobb menetre való áttérés esetében fennakadás sehol sem lesz,
mert a kormány gondoskodni fog arról, hogy az áttérésre megfelelő idő rendelkezésre álljon és a legkörültekintőbb módon tájékoztatja majd az érdekelteket és a nagyközönséget is.

*

Az Államvasutakat nem érinti közelebbről a jobboldali közlekedésre való áttérés,
mert a vasút mindenütt önálló pályatesten halad. A végleges döntés most történik meg a kormány részéről az egész jobboldali közlekedésre való áttérés ügyében, de az előkészületek már megkezdődtek. A BESzKÁRT, amelynek a legbonyolultabb feladatot kell megoldania, éjszakánként egy-egy próbakocsit járat a jobboldali közlekedési elvek szerint – tehát a mai állapotnak megfelelő ellentétes vágányon – és így mindenütt közvetlen tapasztalat alapján állapítják meg, hogy hol milyen változtatásra van szükség.

A járdaszigetek áthelyezése helyett valószínűleg beérik azzal,
hogy átépítik a járdaszigetek világító testeit és a villamosok a keresztezésen túl levő járdaszigeteknél állnak meg. A földalatti villamoson előreláthatóan semmiféle átépítésre nem lesz szükség. Autós szempontból alapos reformokra van szükség, főképpen a tévedések kiküszöbölésére és arra, hogy a vezetők megszokják a jobboldali hajtással kapcsolatos változásokat. Nagy szükség lesz ebben a kérdésben is a jól bevált Országos Autószakértő Bizottság tevékenységére, elgondolásaira. Különösen a keresztezések és a bekanyarodások esetleges veszélypontjait kell kiküszöbölni.