Jegyzetek a MAC kardcsapatbajnoki győzelméről

A kardvívó csapatbajnokságot 5:3 arányú tiszti vezetés után a MAC hódította el, miután a verseny végén sorrendben 6 győzelmet szerezve, 9:5-re diadalmaskodott.

A tisztek csapatában igen jól vívott Kovács főhadnagy, annak ellenére, hogy csak másfél hete dolgozott. Berczelly úgy kezdett, mint aki veretlenül végzi. A Rajcsányi-Berczelly és Palócz-Kovács asszókon azonban megfordult a verseny sorsa. A HTVK-ban Németh még gyengének bizonyult. Jobb lett volna a rutinos Kőszeghy százados szerepeltetése.

A MAC csapata egységesebb volt és amellett idegekkel is jobban bírta. Ezen a versenyen egyébként két vesztes volt: a HTVK és a zsűri. No de nem azért, mintha a zsűri nem látta volna el jól feladatát, hanem azért, mert olyan vívóverseny még nem akadt, amely után a vesztes ne a zsűriben látta volna veresége fő okát.

Bay dr., a zsűri elnöke. Kárpáthy, Nikolics, László és Bartos segédletével mindvégig pártatlanul látta el – irigylésre egyáltalán nem méltó – feladatát. Ami hibát elkövettek, azt mindkét fél terhére követték el.

Hátszeghy József százados, az MVSz főtitkára így beszélt a verseny végén:
- Megmondtam, hogy a jobbik csapat győz. Ez következett be.

Bay Béla dr., a zsűri elnöke:
- A MAC sokkal egységesebb csapatbenyomását keltette. Nem volt gyenge pont a kék-sárga csapatban. Nekem legjobban Gerevich és Kovács vívása tetszett. Kovács több tréninggel kétségtelenül nehezebbé tette volna a MAC győzelmét.

A verseny végén Bay dr. az őt ért bírálatok hallatára kijelentette, hogy többé nem vezeti le a HTVK-MAC találkozókat. Reméljük, Bay dr. meggondolja magát s kellően megnyugodva megmásítja ezt a kijelentését, mert ha tényleg kitartana ezen álláspontja mellett, akkor az a sajnálatos helyzet állna elő, hogy külföldről kellene zsűri-elnököt hozatni a MAC-HTVK találkozókra.