A szegedi turulisták élesen visszautasítják az illetéktelen budapesti támadásokat

Szeged, március 23.

Szegeden nagy feltűnést és megdöbbenést keltett az a támadás, amely az imrédysta hetilap legutóbbi számában jelent meg és amely élesen szembefordult a Nobel - díjas Szent - Györgyi Albert szegedi rektor által megindított diákegység mozgalommal. A támadás idején Szent- Györgyi Pécsett tartott előadást a diákegység- mozgalomról és a szegedi diákok visszatérését akarták felhasználni arra, hogy szimpátiatüntetéssel válaszoljanak a meglepő és igaztalan támadásra. A szimpátiatüntetéstől csak Szent- Györgyi egyenes kívánságára tekintettek el.

Ilyen előzmények után jelent meg vasárnap a Turul egyik szegedi szervezte részéről határozott hangu válasz az imrédysta hetilap támadására. A válasz többek között a következőket mondja:

A Nemzetőr című lap utolsó számában minden tárgyilagosságot nélkülöző cikk jelent meg Szent- Györgyi professzor által létrehozott szegedi diákegység ellen. Nem foglalkoznánk vele, ha nem látszana ki belőle, hogy a szegedi egyetem ifjuságot mindenáron el akarják riasztani az egységes szervezettől. Főként a Turul ifjuságát akarja meggátolni abban, hogy a mozgalomhoz csatlakozzék. Ez pedig már megtörtént – folytatja a nyilatkozatot. – Hiába akarja tehát a Nemzetőr Szent- Györgyi és a diákegység ellen uszítani a szegedi egyetem turulista hallgatóit, vállalkozása hiábavaló, mert az egyetemi hallgatók belátták, hogy szükség van egységes diákszervezetre, ezt pedig nem Budapestről, hanem egyetemenként kell megszervezni. Nyilvánvaló – folytatja a nyilatkozat - hogy az ilyen hadonászás érdeke esetleg olyan uraknak, akik most többé nem szólhatnak bele az egyetemi ifjuság dolgaiba, mert a Horthy- egyetem ifjusága magának tartja fenn a jogot, hogy ügyeit elintézze és nem tűri, hogy kívülről beleszóljanak.

Miért baj az – végzi a nyilatkozat -, hogy az egyetemi ifjuság sörcsarnokok helyett az egyetem klubhelyiségében töltheti estéit és társasjátékokkal, zenehallgatással, olvasással, beszélgetéssel foglalkozhat?

A nyilatkozatot mint a Rákóczi Bajtársi Egyesület képviselője, ifju Kristó Nagy István írta alá.