Amerika legkitűnőbb és legolvasottabb haditudósítója

Amerika legkitűnőbb és legolvasottabb haditudósítója, E. Hemmingway, aki még az első világháboruban alapította meg hírnevét, 1939 kísérteties ősze óta bejárta az európai, afrikai és ázsiai harctereket, hosszabb időt töltött Szovjetoroszországban is.

Most a német és szovjetháboru kitörése után rendkívül tanulságos cikksorozatot kezdett vagy száz amerikai lap első oldalán. Első cikkéből álljon itt néhány különösen jellemző sor a német és szovjet hadviselés megvilágítására:

,,Ha egy fontos állás bevétele, vagy egy frontszakasznak áttörése, mondjuk 50 centből végrehajtható, a szovjet vezérkar minden esetben megkísérli, hogy a kívánatos eredményt csak 25 cent reszkírozásával érje el. Ilyen kísérlet azután rendszerint balsikerrel jár és méghozzá legalább 1 dollár 50 centet is fizetnek, miután a mai haditaktika legfontosabb eleme, a meglepetésszerű rajtaütés sem érvényesülhetett. A németek ellenben olyan állást, amelynek megvétele vagy áttörése mondjuk 50 centet ér, legalább másfél dollárnyi erőkifejtéssel rohannak meg s miután bevették azt, kiderül, hogy az előirányzott másfél dollárnak alig egynegyedrészébe került…”

Amerikai ízű jellemzés, de világos és érthető…