Rövidek

A Vatikán és a háborus események
Róma, juliu 5.
(TP) Amint jól értesült körökből hirlik, a Vatikánban igen nagy figyelemmel kisérik az Egyiptomban és a keleti fronton lejátszódó legujabb hadieseményeket és ebben az összefüggésben ugy hiszik, hogy a Szentszék diplomáciai tevékenységének fokozódása figyelhető meg.

Hangsulyozzák, hogy a Szentszék a német és olasz kormánynak politikai következményeiben az egész arab világra ható nyilatkozatát elégtétellel fogadta. A Szentszék már sok év óta apostoli delegátust tart Kairóban, akinek nemcsak az a feladat hogy az Egyiptom lakosságának alig 1 százalékát kitevő katolikus részét gondozza, hanem igen baráti kapcsolatokat tart fenn az egyiptomi királyi házzal . A Vatikán és Egyiptom között hivatalos diplomáciai kapcsolat persze nem áll fenn.

Német győzelmek, brit vereségek Afrikában és Máltán

Berlin, julius 5.
A Führer főhadiszállásáról jelentkezik a Német Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: Egyiptomban az El Alamein-i állásoknál lévő erődrendszerben csapataink visszaverték a britek ellentámadásait. Az ellenség légiharcokban 19 repülőgépet vesztett. A Szuezi-csatornában bombákkal árasztottuk el a kentarai brit repülőtámaszpontot. A Málta ellen intézett nappali támadások során lelőttünk 14 brit repülőgépet.

Wavel találkozója Kairóban
Róma, julius 5.
(NST)
Lapjelentések szerint Wavel tábornok Kairóba érkezett és kétórás tanácskozást folytatott Auchinleck tábornokkal, aki a tanácskozásra a főhadiszállásról Kairóba utazott, hogy tájékoztassa Wavelt az arcvonal helyzetéről.

Sulyos aggodalmak Moszkvában
Stockholm, julius 12.
(Stefani) Moszkvai jelentések szerint szovjetorosz katonai körök riadtan látják a német támadás kialakulását. Legközvetlenebb aggodalmuk most az, hogy a támadó hadsereg elfoglalja Lisichanszk városát, amely Charkov és Rosztov között fekszik, és amelynek elvesztése rendkivül sulyos helyzetbe hozná Timosenkónak ott lévő csapatait. Illetékes szovjet körök vélekedése szerint a helyzet a legsulyosabb a háboru kitörése óta.

Amerikai csapatok érkeztek Uj-Guineába
Washington, julius 12
(NST) A hadügyminisztérium hivatalos jelentése szerint Uj-Guineába amerikai csapatok érkeztek, amelyek résztvesznek Port Moresby védelmében.

Rendkivüli heves harcok a Don déli szakaszán
Vichy, julius 26.
(OFI.) Moszkvából jelentik: a Pravda azt irja, hogy a délkeleti harcvonalon a helyzet igen sulyos. Kiemeli, hogy a németek Cimliamszkaja szakaszán megvetették a lábukat a Don déli partján és itt most rendkivül heves harcok folynak.

A „Stampa” a harctéri helyzetről
Torino, julius 26.
(Stefani) A keleti harctér eseményeit taglalva a Stampa rámutat arra, hogy Vorosilov feladata igen nehéz: mert erősen védelmeznie kell Krasznadar, továbbá Novosszijszk katonai kikötőjét nehogy a tenger felől szárnyát meglepetés érje. Nem szabad elfeledni, hogy a Krim a németek kezében van, és hogy a kercesi tengerszoros csak néhány kilométernyi távolságra fekszik Kuban vidékétől.

A hónap katonai és politikai eseményeiből távirati stílusban
1. hét
A német és szövetséges csapatok széles arcvonalon elérték a Don folyót. - Német légitámadás Szuez ellen.

2. hét

Meghiusultak a bolsevisták ellentámadásai Voronyezsnél, Orelnál és Volchovnál. - Német repülők Rosztovot, a kaukázusi pártvidék kikötőit, továbbá Anglia keleti partvidékét támadták. - Kemény harcok folytak az el-alameini állások partvidéki szakaszán. - Laval és az amerikai ügyvivő ismét tárgyalt az Alexandriában horgonyzó francia hadihajókról.

3. hét
Magyar kötelékek ellenséges erőcsoportokat vetettek át a Don-folyón. - Angol és szovjet gépek a kelet-porosz partvidék, brit gépek Duisburg felett jártak. - Egyiptomban több helyi jellegű brit támadást vertek vissza.

4. hét
Voronyezsnél visszavertek valamennyi szovjet támadást. - A német Midlesboroughot támadták. - Többnapos hadgyakorlatot tartott a német hadsereg Franciaországban. - Mussolini egy hónapot töltött az afrikai fronton és Athénba us ellátogatott.