Gőzüzemű zsírolvasztók a Községi Élelmiszerüzem telepén

A székesfőváros háborús élelmiszer ellátásában évről-évre fokozódik a Községi Élelmiszerüzem jelentősége.
A kitűnően megszervezett, kifogástalan szakértelemmel irányított üzem igen előkelő helyet biztosított magának a főváros nagy közüzemeinek a sorában. A Községi Élelmiszerüzem reprezentálja a székesfőváros éléstárát: az elsőrendű élelmiszerekkel való zavartalan ellátásnak és az egyes cikkek szétosztásának felelősségteljes feladatát igazságosan és precizen végzi. Mind szociális, mind pedig gazdasági szempontból páratlan fontosságú körülmény, hogy a Községi Élelmiszerüzem teljes biztonsággal tartja kézben a székesfőváros élelmezési problémáit, mindig és mindenütt ott van, ahol kell és előrelátó tartalékolásaival, nagyvonalú intézkedéseivel, új árutömegek piacravetésével minden esetben át tudja hidalni az egyes élelmiszerekben mutatkozó szükségletet, csökkent felhozatalt, fokozott vásárlási kedvet.

Dr. Szendy Károly polgármester szociális, közérdekű várospolitikájának egyik irányjelzője
a Községi Élelmiszerüzem, amely Rosta János tanácsnok irányítása mellett maradéktalanul ellátja közérdekű feladatát Budapest lakosságának szolgálatában. Annakidején Szendy Károly polgármester intézkedése alapján Baitz József, az Élelmiszerüzem fáradhatatlan munkabírású, tapasztalt vezérigazgatója Németországba utazott, az üzem körébe tartozó legmodernebb élelmiszeripari berendezések, gépek tanulmányozására. A vezérigazgató tanulmányútja az élelmiszerfeldolgozás, tárolás stb. viszonylatában értékes eredményekkel járt és most fokozatosan sor kerül a tapasztalatok értékesítésére.

Új húsgyártó gépeket kapott a Községi Élelmiszerüzem.
Az új gépek rendkívüli kapacitásukkal sokkal nagyobb mennyiségű húsáru feldolgozását teszik lehetővé, mint eddig. Új füstölőtornyok működnek az Élelmiszerüzem hatalmas telepén. Egyszerre hat füstölőtorony van üzemben, minden egyes torony hat mázsa hús füstölésére szolgáló berendezéssel van ellátva. A gyorsabb, praktikusabb, precizebb munkateljesítményen kívül előnye a füstölőtoronynak az is, hogy gázzal működik, ez pedig, tekintettel az Élelmiszerüzem hatalmas kereteire, sok száz métermázsa fa megtakarítását teszi lehetővé. Gőzüzemű zsírolvasztót is berendeztek az Élelmiszerüzem gyártelepén, az új zsírolvasztási rendszer révén szénben is számottevő megtakarítást érnek el. Hozzáfogott a Községi Élelmiszerüzem a hűtőházak bővítéséhez is. Jellemző az üzem méreteire, hogy naponta 60.000 kg. húsáru kerül feldolgozásra a Községi Élelmiszerüzemben. A budapesti húsiparosok csoportosan keresik fel az üzemet, valósággal csodájára járnak ötletes, praktikus berendezéseinek.

Rendkívül sokoldalú és felelősségteljes munkásság jellemzi a Községi Élelmiszerüzem tevékenységét.
A főváros lakosságának ellátása önmagában is „mammutfeladat”, de az Élelmiszerüzemnek ezenkívül gondoskodnia kell a közkórházak, árvaházak, szeretetházak, klinikák, OTI kórházak és egyéb gyógyintézetek élelmiszerrel való ellátásáról. Ezenfelül azonban szociális szempontból is értékes munkát fejt ki az üzem: magára vállalta, hogy a főváros területén több mint 100.000 ingyen ebédhez szükséges élelmiszert bocsát az illetékes szervezet rendelkezésére. A szociális akció keretében a Községi Élelmiszerüzemnek közel negyedmillió mázsa élelmiszerét osztották szét. Az elmúlt évben több, mint 50 millió pengőt forgalmazott a Községi Élelmiszerüzem.

Nagy sikerrel és elismerésreméltó szervezettséggel oldotta meg az üzem
azt a kormánymegbízást, amely a lisztnek a kiskereskedelem, továbbá a sütőipari cégek között való elosztására irányult. Ezen az úton több száz vagón liszt került a kereskedelmi forgalomba. A mai időkben fokozott jelentősége van annak a körülménynek, hogy a Községi Élelmiszerüzem ilyen bevált vezetéssel, nem csökkenő munkakészséggel és bármely világvárossal vetekedő szaktudással látja el a város mindennapi élete szempontjából sorsdöntő fontosságú közellátási feladatát.