Tojás- és baromfigyüjtő telepet rendezett be a főváros Kaposváron

A napilapok beszámoltak arról, hogy a sorbanállások megszüntetése végett Budapesten bevezetik a rayonirozási rendszert.
A rayonirozási rendszer mellett a sorbanállás megszünik, minden háziasszony annál a hentesiparosnál fogja beváltani zsirjegyét, akit előre bejelentett, mint beváltót s a henteseket viszont ennek megfelelően ellátják megfelelő mennyiségü zsirral.

A budapesti hentesiparosok zsirellátása a Községi Élelmiszerüzem bekapcsolásával fog történni.
A községinek az ehhez szükséges zsir rendelkezésére áll. A városházán illetékes helyen ezzel kapcsolatban a következőket mondták munkatársunknak:

– Budapest lakosságának egyik legfontosabb élelmiszere, a zsir biztositása végett
Szendy polgármester intézkedésére kormányhatósági jóváhagyással a Községi Élelmiszerüzem épugy, mint a mult évben, az idén is kötött sertéshizlalásra szerződést vidéki gazdaságokkal. Ezenkivül a tétényi telepen kiterjesztette a bérhizlaltatás keretét. Ezekután a főváros lakosságának zsirellátása biztositva van.

Ami a tojás- és baromfiellátást illeti,
a polgármester utasitására a Községi Élelmiszerüzem Kaposváron tojás- és baromfigyüjtő telepet rendezett be. A telep müködését július hó 1-én kezdte meg.

Közölték még munkatársunkkal,
hogy a kaposvári tojás- és baromfigyüjtő telep lehetővé teszi, hogy az elkövetkező hónapokban a Községi Élelmiszerüzem mintegy harmincezer darab baromfit, főképpen libát hozzon forgalomba a budapesti piacon.