Ryti finn államelnök rádióbeszéde

Helsinki, október 24.
(Német Távirati Iroda.) Ryti finn államelnök vasárnap délben hosszabb rádióbeszédet mondott.

Ryti elnök rámutatott az ellenség könyörtelen hadviselésére. Az ellenség a finn kulturális berendezések és szociális intézmények ellen is intézi támadásait. Finnország nem akar kelet parttalan néptengerében eltűnni, hanem meg akarja őrizni egyéni életformáját és népi jellegét. Békét és biztonságot akarunk népünknek biztositani, nehogy minden nemzedéknek háborus félelemben kelljen élnie.

Amióta a bolsevisták 1939 őszén megrohantak bennünket, teljesen megértettük: nem maradt számunkra más út, mint teljes erőnkből védekezni