A Frankfurter Zeitung a németek háborus helyzetéről

Berlin, november 8.
(NST.) A Frankfurter Zeitung érdekes vezércikket közöl a jelenlegi katonai helyzetről a jövő kilátásaival kapcsolatban. Többek közt a következőket írja:
- A szovjet hadsereg leküzdése lényegesen tovább tart, mint azt bárki közölünk várta. Bebizonyosodott, hogy ez a legnagyobb feladat, amely ránk hárult, sőt a legnagyobb, amely valaha is népnek jutott. A szovjet hadsereg leverése szakaszonként történik. Vezetőségünknek létünk és jövőnk szempontjából döntő teljesitménye volt, hogy ehhez megszerezte a szükséges erőt és időt.

A lap véleménye szerint Keleten a feladat legnagyobb és legnehezebb részét már megoldották. Megállapitja a lap, hogy továbbra is felelet nélkül marad az a kérdés, hogy mikor és hogyan kényszerithetjük a nyugati ellenségeiket az Európában teremtett uj helyzet elismerésére. A dolgok jelenleg állásánál a legnagyobb nyugalommal tekinthetnek az esetleg angol és amerikai partraszállás elé.

Végül a cikk megállapítja, hogy csak az a kérdés, hogy az ellenfelek haditerve és teljesitménye mennyiben változtathatja meg a német terveket. Az ellenség legfontosabb reményei nem teljesedtek be és mind balul ütöttek ki. Az angolok északafrikai sikerét a vezércikk „korlátolt jelentőségűnek” minősiti. A döntő körülmény csak az, hogy a tengelyhatalmak libiai védelmi rendszere érinthetetlen maradjon, ami viszont főképpen az utánpótlás kérdése.

- Még ha nagyobb is lesz az afrikai arcvonal eltolódása, az angoloknak arra kell gondolniuk, hogy minden eddigi ilyen reményüket a kijózanodás követte. Egyelőre csak taktikai sikerük van s most az angolok ezt hadászati sikerré szeretnék átalakítani.