Országszerte körzeti szappanfőzők felállítását szorgalmazza a közellátási hivatal

A szappan a háborús közellátásnak egyik legfontosabb tétele.
A mosószappanszükséglet biztosításával messzetekintő, előrelátó gondoskodás keretében foglalkozik a közellátási kormány. Noha még ma is vannak vidékek, amelyeken a lakosság minimális mennyiségű mosószappant használ, a szappan általában a mindennapi élet egyik legfontosabb tartozéka lett. A nagyközönségnek csak távoli és bizonytalan sejtelmei vannak a hatalmas küzdelemről, amelyet a közellátási kormány folytat a szappanipari termelés folyamatosságának fenntartásáért és a megnagyobbodott ország igényeinek lehetőség szerinti kielégítéséért.

Kérdésünkre beavatott helyen érdekes részleteket közöltek munkatársunkkal a szappanfront mai állásáról, az újabb intézkedésekről és fejleményekről.

– Ez év augusztusáig a szappangyáraknak egy magánirodája, az úgynevezett mosószappan elosztó iroda végezte a szappan elosztását az egész ország területén, – mondotta informátorunk. – Tekintettel arra, hogy ez a rendszer nem biztosította a zavartalan, kielégítő elosztást, a közellátási minisztérium miniszteri biztost rendelt ki a szappanelosztás lebonyolítására. A miniszteri biztos szervezi át az eddig fentartott elosztó irodát. Azóta a szappanelosztás tervszerűen, intézményesen megy végbe.

Elsősorban a honvédség szükségleteiről történik gondoskodás, különleges figyelemmel a hadrakelt sereg igényeire.
Sorrendben a klinikai, kórházi, egyéb egészségügyi intézmények, szülőotthonok, stb. következnek. Ezeknek az ellátása a szükséglet szerint történik. A gazdasági üzemek, főként a bányák szappanellátását is intézményesen megszerveztük. Ma a legnagyobb fejadagot, havi 20 dkg-ot a szennyes munkát végző bányászok kapják. Külön gondoskodás történt a borbély és kéményseprőipar szappanellátásáról.

– A következő lépés, amit a közellátási miniszter meg akar valósítani,
az, hogy az ország lakosságának minél szélesebb rétegei kapják meg a havi 10 dkg mosószappan fejadagot. A székesfővárosban a nyári hónapok óta, a törvényhatósági jogú városokban október 1. óta, a megyei városokban november 1. óta olyan szappanmennyiség szállíttatik, hogy abból a polgármesterek ellenőrzése mellett 10 dkg fejadag minden egyes személynek havonta kiszolgáltatható.

A következő lépés, hogy intézményesen biztosíttassék a vidéken a nagy- és kisközségek szappanellátása.
Az idevonatkozó előmunkálatok folyamatban vannak. Tekintettel arra a körülményre, hogy olajosmagvakban kielégítő terméseredménnyel számolhatunk, a szappangyártás nyersanyagellátása is javulni fog. Megvan a remény arra, hogy a téli hónapokban a szappanellátást nemcsak intézményessé, hanem jobbá is tudjuk tenni és a fogyasztók igényét is tökéletesebben ki lehet majd elégíteni.

– A közellátási miniszter egyidejűen arról is gondoskodott,
hogy a vármegyei székhelyeken vagy a nagyobb közületekben körzeti szappanfőzők állíttassanak fel. Ezeknek az a hivatásuk, hogy a vidéki háztartásokban jelentkező zsiradékanyagot, amely legtöbbször haszontalanul pusztul el, bevonják a szappanfőzés nyersanyagszükségletének a fedezésére. A körzeti szappanfőzdék 2 kg zsiradékért 1 kg szappant adnak a zsiradékanyag beszolgáltatójának.

– Ezidőszerint csak egységes mosószappant lehet gyártani.
Ez 10 dkg.-os darabokban kerül forgalomba, 42% zsírsav tartalommal. Többször felmerült a panasz, hogy a kiszolgáltatott darabok nem érik el a 10 dkg.-ot. Ennek az az oka, hogy a szappan vízmennyisége a tárolás során részben elpárolog, így a súlya csökken. A zsírsavtartalma azonban változatlan marad és ennek következtében a mosóhatása is azonos.

– A szappanigény nem egyforma az országban.
Ezért a közellátási kormánynak az volt a törekvése, hogy elsősorban oda juttasson szappant és ott biztosítsa a fejadagot, ahol a kultúrigény, a higiéniai követelmény nagyobb. A mosószappannal egyidejűen mosóport is bocsát ki a közellátásügyi kormányzat a közönség rendelkezésére. 10 dkg. szappannak 25 dkg. mosópor felel meg. Főként a székesfőváros lakossága használja szívesen a mosóport, de vidéken is kezd már elterjedni. Mosóhatása ugyanaz, mint a szappané: 25 dkg. mosópor mosóhatása egyenlő 10 dkg. szappanéval. Ezenkívül az úgynevezett kézmosó szerek is tekintetbe jönnek: ezek mechanikai úton teszik lehetővé a tisztálkodást, pl. dörzsöléssel. Ezek a mechanikai mosószerek különösképpen ott kerülnek alkalmazásra, ahol durvább, piszkosabb munkát végeznek, pld. föld, agyag, koromanyagokkal. A cél az lenne, hogy a durvább piszoktól való megtisztítás ezekkel a mechanikai mosószerekkel történjék, a végleges tisztálkodást már szappannal lehet eszközölni. Külön gondot kíván fordítani a közellátási miniszter arra, hogy ezekből a mechanikai kézmosószerekből is lehetőleg minél nagyobb mennyiség kerüljön forgalomba és a közönség az aránylag új és praktikus tisztító eszközöket is ismerje meg és használja szívesen.