„Vezért” választottak vasárnap a pesti cigányok

Vasárnap délben, közel kétszáz cigány részvételével, az egyik ódon józsefvárosi ház udvarán uj vezért választott a pesti cigányság!

A külső Józsefváros zöldség, és törkölyszagu sikátoraiban, a Dankó Pista- utcától egészen a Romanelli- utcáig már hónapok óta áhítattal suttogják a nevét. Öreg „romák”, akiket már régen sutba hajított az élet s ijfu, csokoládésín- bőrű Fáraó- ivadékok mondják róla, ha szóba kerül:
- Á Bihárit ázs Isten küldte…

Bihari Hermannak hívják az uj „cigányvezért”, aki valóban nagy fába vágta a fejszéjét:
uj közösségi életre akarja megszervezni a cigányságot.

A legendás hírű muzsikus: Bihari János egyenes leszármazottjának vallja magát. Harminc év körüli, értelmes arcu, bozontos szemöldökű férfi. Nagy a tolongás körülötte, szapora beszéddel veszik körül hívei s mindegyikhez van egy-egy szava.
- A pécsi papoknál gimnáziumot is végeztem,- mondja, mikor végre sikerül hozzáférkőznünk- és külföldön is jártam. Mindenütt térítettem a vallástalan cigányságot. Elmentem a faluszéli sátrakba és vályogkunyhókba s lelkére beszéltem testvéreimnek. Sok vadházasságban élő cigánypárt vettem rá, hogy az oltár előtt szentesítsék együttélésüket.
- Különben mivel foglalkozik?
- Sok minden voltam én bizony… Egy katolikus pap nevelt fel és iskoláztatott. Aztán meg évekig iskolaszolga voltam a Mester- utcai elemiben.
- Miért ment el onnan?
- Hívott a cigányság. Próféta vagyok, hát segíteni kell az én népemen. És most híre jár, hogy jön a cigánytörvény… Itt az idő, hogy minden cigány megtalálja az Istent és a cigánynép helyét a világban. Sokat szenvedtünk eddig is és még több szenvedés vár ránk. Minden cigánynak meg kell térnie Istenhez. És egyedül én tudom az utat, amely hozzá vezet…

Mindezt egyszuszra mondja el, prófétai” taglejtések kíséretében. A körülállók áhítattal hallgatják.
- Tetszik tudni - mondja egy vörösbársonymellényes, villogó szemű fáraóivadék- bízunk benne, mer tud azs urak nyelvin besélni…
- Ezért választják vezérüknek?
- Nem csak ezsirt, hánem mert ojan kátonás… Páráncsolni is tud nekünk, pedig ázs fene nehézs…
Ez már azután e sorok íróját is végképpen meggyőzte Bihari Hermann vezéri elhivatottságáról. Mert derék cigányainkat tekintélyi alapon megszervezni nem csekély feladat…