Vasúti baleset

Vasúti baleset Ujvidék környékén. A bolgár fejedelemnek Gömörmegyében nyaralt gyermekeit nagyanyjok, Klementina herczegasszony a múlt hét végén vitte haza Szófiába. Épen akkor a vasúti vonalon, melyen a fejedelmi utasoknak is át kellett menniök, vasúti baleset történt. Ebben sokan a bolgár fejedelem családja ellen intézett merényletet látnak.

A személyvonat, mely okt. 2-án kora reggel indúlt Zimonyból Ujvidékre, Ó-Pázua és Új-Pázua között egyenes pályán kisiklott. A lokomotív a kukoricza-földbe szaladt, a podgyászkocsi fölfordúlt, a két utána következő személykocsi pedig oldalt dőlt. Az utasok közül néhányan jelentéktelenűl megsérültek.

Ezzel a személyvonattal Új-Pázuánál kellett volna találkoznia a keleti expresszvonatnak. Mivel azonban az utóbbi 30 perczet késett, úgy rendelkeztek, hogy a két vonat O-Pázuán keresztezi egymást. Ha nem lett volna késés, akkor elsőnek az expresszvonat ért volna a kisiklás helyére; ebben az esetben az expresszvonat siklott volna ki s óriás gyorsaságát tekintve, nagy szerencsétlenség támadt volna.

Az expressz vonaton utazott Klementina koburgi herczegkisasszony Ferdinánd bolgár fejedelem gyermekeivel és nagy kiséretével. Így hatodfél órakor érkezett az expresszvonat a baleset helyére s a mikor a herczegkisasszony látta, hogy nem mehet tovább, tíz órakor fölült unokáival az állomásfőnök kocsijára és Indiára hajtatott, a hol már várta a Belgrádból rendelkezésére bocsátott különvonat, a melyen tovább utazott Szófiába.

Péter király a belgrádi állomásra rendelte titkárát, a ki gratulált a herczegkisasszony szerencsés megmeneküléséhez.