A gabona és lisztforgalom új rendjéről

A gabonagyüjtés, az őrlés és a cséplés újabb szabályozásával kapcsolatban tájékoztatást kértünk egyik vezető nagymalmunk igazgatójától, a gyakorlati lebonyolítás módjára és rendjére vonatkozóan.

– A mult évben – mondotta informátorunk – a fél-állami Hombár központi kiutalása alapján
bonyolódott le a forgalom, annak a kiutalásnak a révén jutott el a gabona a malomhoz és a liszt a fogyasztóhoz. Az új kampányban ehelyett úgynevezett automatizmus kap helyet. A félig szabaddá tett forgalom keretében utalvány alapján bonyolódik le az áruelosztás. A liszt feldolgozója vagy eladója, a pék, a kiskereskedő, a tésztagyáros az általa beváltott kenyér és lisztjegyek ellenében lisztvásárlási utalványt kap a hatóságtól, ezzel vásárolja meg a lisztet a malomtól vagy a nagykereskedőtől. A malom a nagykereskedő útján vagy közvetlenül beváltott lisztutalvány fejében vásárlási utalványt kap a hatóságtól és ezzel az utalvánnyal megvásárolja a terménykereskedőtől a maga őrlési gabonaszükségletét.

Az új rendszer megindításához természetesen induló készletekre van szükség.
Ennek a biztosítására a közellátási miniszter külön rendelettel intézkedett. A malmok őrlési keretét az a szempont fogja megszabni, hogy a közellátási miniszter milyen fogyasztó területet oszt be egy-egy malomhoz.

– Ez az automatizált forgalom a közellátási kirendeltségek körzetében
– ezek nagyjából megfelelnek a megyei határoknak – zajlik le, abban az esetben, ha az illető körzet, illetve megye gabonatermelés szempontjából aktív. A passzív körzetek vagy megyék szükségletét vagy gabonának az odaszállításával fedezik, vagy az aktív megyék nagyobb kereskedelmi malmai által őrölt liszt odaszállítása útján oldják meg, ugyancsak az utalványrendszer automatizált eszközeivel.