A műanyag kulisszatitkai

Vérből tojás, babból csokoládé, paradicsomból linóleum, tejből harisnya, burgonyából szappan, kaucsukból olaj, cukorból gumi, kutyaszőrből kesztyű, halból sajt, stb., stb., stb. Ha tíz, sőt ha öt évvel ezelőtt valaki ilyen furcsa felsorolásba kezd, azt tanácsoltuk volna neki, hogy sürgősen vizsgáltassa meg magát orvossal. De még két-három évvel ezelőtt is alig merte a laikus közönség ezeket a „csodák”-at elhinni. Mert hogy a tejből vaj legyen, a rongyból papír, a répából cukor, a lenből vászon, az természetes, az magától értetődik, azon senki sem csodálkozik. Mint látni fogjuk, ezeknél sokkal természetesebb és egyszerűbb, hogy például a tojás, vagy csipkerózsából tea legyen.

A szén mint pótanyag

Először is nem szabad elfelejtenünk, hogy például a tojásnak nem az a legfontosabb tulajdonsága, hogy tojásdad alakja és meszes héja van, hanem hogy fehérjetartalmú; a teánál pedig nem az a lényeg, hogy thein legyen benne (sőt: hiszen a thein káros alkaloida!), hanem az, hogy ízes és tápláló italt élvezhessünk. És még azt sem szabad elfelejtenünk, mielőtt behatolnánk a mű- és pótanyagok kulisszatitkaiba, hogy a mű és pótanyag elnevezés tulajdonképpen mondvacsinált fogalom. Vegyünk néhány példát.

A szén is pótanyag volt bizonyos értelemben egészen a 17. század elejéig, mert csak akkor kezdték - szükségből - a szenet tüzelésre használni. A papír is pótanyagnak indult s csupán ideiglenesen akarták vele a pergament pótolni. Az első papírpénzt is csak „ideiglenesen” adták ki Kölnben 1607-ben, mert nem volt kellő mennyisége ércük. Régen a cukrot kizárólag nádból állították elő; így a répából készült cukor is műanyag volt eleinte.

Miből áll a vitamin

Hogyan lehet répából és nádból is cukrot előállítani? Ugy, hogy mindkettőben megtalálható a cukor anyaga: a fontos szénhidrát. S hogyan lesz a vérből tojás? Ugy, hogy a vérből kivonják a fehérjét, a tojás legfontosabb anyagát. Azt is hallottak, hogy szénből készítenek zsírt és fából cukrot. Egy kis kémiai tudással azonban ezen sem csodálkozunk. Hiszen a zsírnak, fának és cukornak alkotó anyagai ugyanazok: szén, oxigén és hidrogén.

A vitaminok mesterséges előállítása is valami titokzatos dolog... De rögtön egyszerűbbnek látszik, ha tudjak, hogy a vitaminok főanyaga is csak a már említett szén, oxigén és hidrogén és hogy a legtöbb vitamin nem is tartalmaz semmi mást e három elemen kívül. Az E-vitamin például csak abban különbözik a D-vitamintól, hegy eggyel több szén- és hattal több hidrogénatom van egy-egy molekulájában. Természetesen ennek „csak”-nak áthidalása, vagyis egyik szerves anyagnak másikká való átalakítása néha igen bonyolult kémiai műveleteket igényel.

Hogyan lesz gumi a cukorrépából

Még egy érdekes példa. A cukor és a C-vitamin között csak az a különbség, hogy a cukorban néggyel több a hidrogénatom. Említettük már, hogy ez a „kis” különbség, ez a „csak”, néha igen nehéz feladatok elé állítja a kutatókat. Nem mindig könnyű valamely vegyületből elvonni például négy hidrogénatomot. Nem mindig könnyű, de néha könnyű. Erre az alkoholok szolgáltatják a legszebb példát.

Az etilalkoholból egyszerű vízelvonóeljárással készül az éter. Az etilalkohollal rokon metilalkohol pedig ugyancsak roppant egyszerűen nyerhető a metángázból. Nem lesz nehéz a metilalkohol további átalakulását követnünk. A csalánszőrökben és a hangyában található hangyasav ugyanis egyszerűen úgy nyerhető, hogy lúgoldatot széndioxiddal hozunk össze.

Ezek a példák sok mindent megmagyaráznak. Nem csodálatos ezek után az sem, hogy a cukorrépából gumi készül. Tudjuk, hogy már régen sikerült etilalkohol segítségével műgumit előállítani. Az előbbi példák után nem meglepő, ha megmondjuk, hogy az etilalkohol a cukor egyszerű bomlási terméke. Erjesztőgombák hatására a répacukor cukortartalma felbomlik, széndioxid távozik el belőle, így lesz etilalkohollá, amit aztán gumigyártásra használnak fel.

A legtöbb műagyag a szerves anyagok egyszerűbb vagy bonyolultabb kémiai átalakítása. Olyan természetesnek kell ezt a dolgot vennünk, mint azt, hogy a fából épúgy készíthetünk asztalt vagy széket, mint pipát vagy tollszárat. A földön mintegy 95 elem van és minden anyag ennek a 95 elemnek különböző vegyületeiből áll. Ez a műanyagok titka.


Dr. Légmán Lóránt