Az utcán összeesett és meghalt Ferenczi Tibor volt főkapitány

Szombaton este Laky Dezső volt miniszternél a Nagyboldogasszonyutja 6. számu házban vacsora után nagyobb társaság gyült össze.

A volt miniszter politikai barátait látta vendégül. A vendégek között ott volt dr. Ferenczy Tibor, az államrendőrség nyugalmazott budapesti főkapitánya, Debrecen országgyűlési képviselője is.

A vendégek éjjel ž 1 órakor távoztak és Ferenczy Tibort is elvitte az egyik vendég gépkocsiján a Szép- utca sarkáig. Onnan a volt főkapitány gyalog indult haza a Széchenyi – utca 14. számu házban levő lakására.

A lakásban leánya várta Ferenczy Tibort. Miután még éjjel három órakor sem ért haza, telefonon felhívta Laky Dezső lakását, hogy megkérdezze édesapja ott van- e még. Laky Dezső közölte a volt főkapitány leányával, hogy édesapja már régen hazaindult. Rosszat sejtve felhívta a főkapitányság központi ügyeletét, ahol közölték bele, hogy az őrszemes rendőr a Nádor- utca 5. számu hát előtt holtan találta Ferenczy Tibort.

Laky Dezső a szomoru hirt telefonon közölte Ferenczy Tibor leányával, aki azonnal a főkapitányságra sietett, hogy édesapja halálának körülményeit megtudja. A rendőri bizottság megállapitotta, hogy Ferenczy Tibor a Nádor – utcában köhögési rohamot kapott és agyszélhüdés érte.

Az őrszemes rendőr intézkedésére megérkeztek a mentők is a helyszinre de már nem tudtak segiteni a volt főkapitányon. A holtestet a Kerepesi temető halottasházába szállitották és onnan lesz majd a temetés.

Ferenczy Tibor 1881- ben születettt Debrecenben, ott végezte tanulmányait is, majd a budapesti és a berlini egyetemen szerzett jogi doktorátust. Pályáját mint joggyakornok a budapesti Táldánál kezdte meg, később az aradi törvényszékre került és az első világháboru kitörésekor Debrecenben működött, mint ügyész.

Végigharcolta a világháborút, több kitüntetést szerzett. A háboru után, 1920- ban Debrecenben rendőrfőtanácsos lett. Rövidesen a szombathelyi kerületi főkapitányság vezetésével bizták meg.
1932- ben budapesti főkapitánnyá nevezték ki. Öt éven át állott a budapesti főkapitányság élén.
Visszavonulása óta a politikai életben játszott szerepet. Az országgyülés tagja volt mint Debrecen város kormánypárti képviselője.