Négy helyen törtek be szombaton az elsötétités alatt

Szombaton éjjel négy betörés történt a fővárosban, valamennyi az elsötétítés alatt. A Baross – utca 67 alatt, a VIII ker. előljáróság, épületében van özv. Kőrőzsi Béláné, a felvidéki harcokban hősi halált halt, volt hírlapíró feleségének dohánytőzsdéje s oda ismeretlen tettesek a hátsó ajtón át álkulccsal behatolva, mintegy 20. 000 pengő értéket vittek el készpénzben és dohányneműekben.

Az előljáróság épületét most tatarozzák és a betörők az állványok között bujtak meg.
Betörők jártak dr. Balther Ernő ügyvéd Máté- utca 40. szám alatt levő lakásán és az előszobában egy 4000 pengő értékű prémbundát vittek el.

A Ráday- utca 47. szám alatt özv. Gelyinger Gézánénál, egy mérnök özvegyénél törtek be s itt is egy bundát vittek magukkal a betörők és ékszereket, több, mint 5000 pengő értékben.

Betörők jártak a Mészáros – utca 60/c. számu házban Nagyabonyi Tibor szobrász padlásán s onnan kötött holmikat és ruhaneműket vittek el 1000 pengő értékben. A betörők kézrekerítésére nyomozás indult, mert miután a betöréseket az elsötétítés ideje alatt követték el, statáriális bíróság elé kerülnek.