A távírópóznák légtornászai

Párizs

Lassacskán már három esztendeje lesz, hogy a nyugati villámháború Franciaország fölött elviharzott; a háborúokozta károkat azonban még ma is csak kis részben sikerült helyrehozni. Észak-Franciaországban, ahol annak idején a fegyverszünetet megelőző döntő hadműveletek folytak, többek között a legtöbb távíróvezeték is összerombolódott.

Ezeknek a vezetékeknek kijavítása a mai viszonyok között nagyon nehéz, mert a javításhoz szükséges sokszáz mázsányi rézdrótot majdnem lehetetlen előteremteni. A bajon hát úgy segítenek, hogy „kettőből csinálnak egyet”, vagyis egy-egy súlyosabban rongált drótot teljesen lebontanak, hogy az így felszabadult drótanyaggal pótolják a fontosabb és kevésbbé megviselt vonalak hiányait.

A távírópóznák légtornászai, a szerelőmunkások, az országutak mellett kilométereken keresztül ott ülnek póznák tetején és a hibákat igyekeznek minél gyorsabban rendbehozni. Ezer ilyen és ehhez hasonló munkásra van szükség, hogy a háború utolsó nyomai is eltűnjenek és a sok vihart látott északfranciaországi utaknak ismét békés külsejük legyen.