Szépség, báj, sőt… tudás a hölgyevezősök versenyén

Juventus Hölgyevezős Club vasárnap rendezte meghívásos háziversenyét az óbudai Dunaágban. Az esős idő ellenére már a kora délutáni órákban igen szép számú közönség gyűlt össze, hogy tanúja legyen a hölgyek mérkőzésének.

A megjelentek élén ott láttuk Tarczay Felicides Román dr.-t, a TST és Misángyi Ottó dr.-t, az OSK vezetőjét és Kammermayer Oszkár dr.-t a kajakszövetség elnökét.

A verseny előtt vitéz balásfalvi Kiss Ferenc a Széchenyi SE elnöke úgyis, mint a Juventus hölgyevezősök házigazdája a következőket mondotta:
- A Széchenyi SE 1941-ben alakalt s célja, hogy az ifjúság honvédelmi nevelésének a sportszerető vezetőit egy táborba gyűjtse, hogy ezzel mintegy irányító szerve legyen a nemzetnevelő, sportoló magyar ifjúságnak. Tagjaink száma jelenleg 50 s ezek főleg a levente, cserkész és KISOK mozgalmak agilis, tehetséges sportolóiból állnak.

- Otthonukban helyet adtunk a Juventus hölgyeknek is, mert szívünkön viseljük s magyar hölgyevezők ügyét. Ez a mai küzdelem is azt bizonyítja, hogy érdemes velük foglalkozni. Hiszem, hogy ha a Magyar Evezős Szövetség a hölgyevezős sportot hathatósabban támogatja, világviszonylatban is szép eredményeket érnének el. Egyébként örülünk albérlőinknek azért is, mert színt, hangulatot és szívet hoznak ide.


Közben Móricz Ervin a Hungária evezőskapitánya a motorosáról elindítja a versenyt. A versenyen a Juventus hölgyeken kívül részt vettek még az Országos Tiszti Kaszinó, az Országos Földhitelintézet, a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt., a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Rendőrtisztek Atlétikai Klubjának evezős hölgyei.

A verseny végén Kammermayer Oszkár dr. osztotta ki a szép díjakat s utána a késő esti órákig volt együtt a társaság. Külön dicséret illeti Kiricsi Lajosnét, a lelkes, tehetséges háziasszonyt.