Rövidek

Giraud utban Amerikába
Stockholm, julius 4.
Az angol hirszolgálat az Associated Press algiri hiradása alapján Newyorkból jelenti, hogy Giraud tábornok utban van az Egyesül Államok felé.

Londonból jelentik: Algiri amerikai tisztviselőkkel folytatott beszélgetésekből kitűnik - irja a Daily Herald -, az Egyesült Államok kormánya arra a meggyőződésre jutott, hogy Gaulle már teljesitette feladatát, most már meneszteni lehet. Gaullera nincs már többé szükség folytatja a lap és hangsúlyozza, hogy a francia disszidens bizottság minden más, csak nem független, hanem alkalmazkodnia kell a szövetséges főparancsnok rendelkezéseihez.

Roosevelt üzenet a pápához
Róma, julis 11.
Roosevelt személyes üzenetet intézett a Szentatyához. Ebben biztositja a pápát, hogy az amerikai és brit csapatok az olasz földön folyó hadműveletek során tiszteletben fogják tartani a templomokat és vallásos intézményeket.

Szovjet-amerikai baráti egyesület
New York julius 11.
(NST) New Yorkban szombaton szovjetorosz- amerikai baráti egyesület alakult, amelynek elnökségében többek között Leopold Stokowski karmester. Charlie Chaplin filmszinész és Albert Einstein is helyet foglal. Stokowski már évek óta vezető szerepet visz a Szovjetunió barátainak szövetségében.

Ismét Mikolajczykot bizták meg a lengyel emigránskormány megalakitásával

London, julius 11.
(NST) A lengyel emigránskormány megalakitásával Stanislaw Mikolajczyk lemondott miniszterelnököt bizták meg. Mint már jelentették, a lemondás oka az volt, hogy az emigráns kormányban nézeteltérés támadt a közelkeleti lengyel hadsereg uj főparancsnokának kinevezése körül. Időközben Kazimierz Sosnowski tábornokot nevezték ki főparancsnokká és most a lemondott miniszterelnököt megbizták a kormány ujjáalakitásával.

Norvég helységet bombáztak az angolok

Berlin, julius 25.
Julius 24-én délután ellenséges repülőkötelékek néhány norvég helységet bombáztak nagy magasságból- jelentik a Német Távirati Irodának. A norvég lakosság jelentékeny veszteséget szenvedett. Ezenkivül több épületkár keletkezett. Eddig négy ellenséges repülőgép lelövéséről érkezett jelentés.

Új külügyminisztere van Magyarországnak

Budapest, augusztus 4.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója nagykállai Kállay Miklós dr. miniszterelnököt a külügyminisztérium vezetése alól felmentette és giczi assakürthi és ablonczkürthi Ghyczy Jenő rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert magyar királyi külügyminiszterré nevezte ki.

A hónap katonai és politikai eseményeiből távirati stílusban
1. hét
Vasárnapra virradólag ujból bombázták az angolok Köln városát, a németek harminchét nehézbombázót lőttek le Köln felett. – A németek a kubáni hidfőnél előbbre tolták állásaikat. – Egyre több angolszász partraszállási járművet gyűjtenek össze a földközi tengeri kikötőkben. – Német intézkedések a Szovjet támadó szándékainak ellensulyozására.

2. hét
Erős ellenállást fejtenek ki a tengelycsapatok Sziciliában. – Nagy légiharcok folynak Szicilia feltt, Gibraltárból ujabb nagy hajókaraván futott ki. – Berlin ujabb ellenséges partraszállásokra számit.

3. hét
Sulyos szovjet veszteségek az oreli offenzivában. – Agrigentót a tulerővel szemben feladták a tengelycsapatok, megindult az angolszász támadás a cataniai sikságon. – Ujabb légitámadás Nápoly, Livorno, Amszterdam ellen. – Szovjet támadások Orelnél a kubáni hidfőnél és a miusi arcvonalon.

4. hét
Keleten a küzdelem még nem érte el csucspontját. – A cataniai sikságról Szicilia belsejébe helyeződött át a harcok sulypontja. – Ujabb sulyos légitámadás Livornó, Bologna és Hamburg ellen.