Nagyarányú húsjegycsalást leplezett le az Élelmiszerjegyközpont

Huszonhárom húsiparostól megvonták az árusítás jogát és büntetőeljárás indul ellenük új típusú húsjegyeket bocsátanak ki a csalások elkerülése érdekében.

Néhány héttel ezelőtt a budapesti élelmiszerjegy központ tisztviselői nagyszabású húsjegy hamisításnak jöttek nyomára. Az egyik hentes és mészáros által beszolgáltatott husjegyek szelvényeinek átnézésekor megállapították, hogy az A betűs szelvények között sok hamis van.

A hamisításokat a hentes ugy követte el, hogy beváltásra nem került, tehát érvénytelen A betűs husjegyszelvényeket vágott le vevőinek husjegyeiről és több ilyen szelvény kettévágás és egymás mellé ragasztása révén olyan szelvényeket készített, amelyekkel már el tudott számolni. Alacsony számu több A betűs szelvény összeragasztásából is magasabb számu A betűs szelvényt készített, olyan magasabb számu szelvényt, amelyre köteles volt sertéshust kiszolgáltatni.

Az élelmiszerjegyközpont azonnal jelentette a jegycsalást Rosta János közélelmezési tanácsoknak, akinek utasítására valamennyi beszolgáltatott husjegyszelvényt megvizsgáltak. A vizsgálat lesujtó eredménnyel járt, amennyiben még huszonkét budapesti hentest és mészárost találtak, akik hamisított husjegyszelvények beszolgáltatásával olyan sertéshus kiutaláshoz jutottak, amelyek nem illették meg őket s mint megállapították, az így kiutalt sertéshust ,,feketén” árulták.

Rosta tanácsnok a huszonhárom hentest és mészárost nyomban kizárta a husellátásból s azoktól, akik kerületi csarnokban árusítottak, az árusítóhelyet is megvonta. Egyidejűleg jelentést tett a közélelmezési minisztérium rendészeti osztályának, kérve, a jegycsalást elkövető husiparosok ellen a legszigorubb eljárás megindítását. A minisztérium rendészeti osztálya már feljelentést is tett a huszonhárom husiparos ellen, akiknek ügyét nem kihágásnak minősítik, hanem mivel honvédelmi és közellátási érdekeket sulyosan sértették, bűntettnek.

Rosta János közélelmezési tanácsnok, hogy a jövőben hasonló jegycsalásokat ne követhessenek el, egészen ujtipusu husjegyek bevezetését rendelte el.

A legközelebbi jegykiosztás során tehát a mostanitól eltérő husjegyeket oszt szét a főváros. A felderített jegycsalás volt egyébként oka annak, hogy a közelmult napokban a főváros közélelmezési ügyosztálya felhívta a közönséget, ne adja oda husjegyeit a husiparosnak, hanem a beváltható szelvényeket engedje csak át és az érvénytelen szelvényeket ne engedje levágni a husjegyről.