Lerántották a leplet a titokzatos Tito tábornokról

Budapest, november 14.
Legutóbb a külföldi lapok azt irták, hogy Tito tábornok voltaképpen nem is létezik, hanem mindig azt a szerb partizánvezért ruházzák fel ezzel a rejtélyes névvel, akinek a területén épp a legjelentősebb bandaharcok folynak. A Basler Nachrichten egyik legutóbbi száma most lerántja a leplet Tito tábornokról.

A cikkiró mindenekelőtt ismerteti a szerb bandaharcok történetét emliti, hogy az első partizánbandát Lebedjew szovjetorosz követségi tanácsos szervezte meg, aki a szétvert jugoszláv hadsereg töredékeivel együtt menekült a montenegrói hegyek közé. A partizánokkal szemben álltak Mihajlovics tábornok csetnikjei. Mihajlovics azonban egyre jobban háttérbe szorult, mert programmja a szerb centralisták programmja volt és a horvátok elfordultak tőle sőt még a szerbek egy jórésze is. Tito tábornok igy egyre nagyobb jelentőséghez jutott.

A svájci lap szerint Tito tábornok maga is horvát. Egyes verziók szerint egy Broz nevű lakatossal azonos, aki a szlovéniai Bradban született és többszörösen büntetett kommunista. Ezt a hírt a horvát kormány közölte. A németek 100.000 birodalmi aranymárka dijat tüztek ki Tito fejére és arcképét is közzétették.

Ez is bizonyitja - irja a svájci lap -, hogy a Tito név nem gyűjtő fogalom, nem a szabadcsapatok tisztjeinek egy csoportját értik alatta, hanem egyetlen vezető. Megerősitik ezt a feltevést az orosz hírforrások is, amely szerint Tito családneve valóban Broz, északnyugat- horvátországi származásu, eredetileg jogásznak készült Párisban, később résztvett a spanyol polgárháboruban a vörösök oldalán, majd Moszkvába ment.

Jugoszlávia összeomlása után jelent meg a Balkánon, ahol elnyerte a felkelők főparancsnokságát. Moszkva azért küldte ki éppen őt, mert már a spanyol polgárháboruban nem mindennapi katonai tehetségről tett tanuságot. Ugyanez a véleménye róla a német hadvezetőségnek is: a német katonatisztek többizben kijelentették, hogy tekintettel a szerény eszközökre, amelyekkel a harcot folytatja, Titót a jelenlegi háboru egyik legkitűnőbb parancsnokának kell tekinteni.