„Izom”, „Jeni” és „Vörös Ágnes” élelmiszerjegy hamisító- bandát szerveztek

A köruti Halló- büfében az utóbbi időben több bűnözőt fogtak el a főkapitányság detektívjei s most legutóbb egy jól megszervezett élelmiszerjegy hamisító társaság került rendőrkézre.

A mult hét elején megjelent a Dob- utca 85. számu házban a 62-es számu élelmiszerjegyfiókban egy fiatalember és Szekeres Kálmánné, valamint két gyermeke részére élelmiszerjegyeket kért. Okmányokkal igazolta, hogy Szekeresné most érkezett Budapestre Tápé községből, felmutatta a Tápén kiállított elbocsátó lapot és a budapesti bejelentőlapot is.

Az eljáró tisztviselő gyanusnak találta a tápéi bélyegzőt, néhány kérdést tett fel a fiatalembernek, aki nagy zavarba jött és szó nélkül el akart menni. A tisztviselő azonban utána sietett és a közönség segítségével elfogta a menekülőt.

A megszeppent fiatalembert a rendőrségen igazoltatták és kiderült róla, hogy Steuermann György 21 éves kereskedősegéd. Bevallotta, hogy már hetek óta foglalkozik azzal, hogy élelmiszerjegyeket vált ki különböző jegyfiókokban és megbízóitól, akikről csak annyit tud, hogy „Izom”- nak. ”Jenci”- nek és Vörös Ágnes”- nek hívják őket, akiktől minden esetben 20- 25 pengőt kapott.

A vallomás alapján a főkapitányság vitéz Szabó detektívcsoportja kezdte meg a nyomozást és néhány napon át figyelte a Terminus szállodát, ahol Steuermann vallomása szerint a jegyhamisító társaság lakott. Szombaton azután a Hallo - büfében rajtaütöttek a társaságon, amint éppen ujabb élelmiszerjegy igénylést akartak elindítani.

Elfogták Juhász József műszerészt. Valacsai Károly konyhalegényt, Halper Jenő kifutót. Portscher László volt tisztviselőt, Pálfi Mária foglalkozásnélkülit és Vörös Ágnes gyári munkásnőt. Kiderült, hogy már több mint 60 élelmiszerjegy- kollekciót szereztek így és azokat 100- 150 pengőért adták el. A főkapitányságon a társaság mind a hét tagját letartóztatták,