Csillagászati ujdonságok

Huissey, a Lick observatoirum csillagásza, mult év elején a pulkovai csillagdán régebben felfedezett kettős csillagokat újból megfigyelte s azt találta, hogy ezek közül 32 kettős csillag kiváló figyelmet érdemel.

E 32 közül az Equulei a legérdekesebb és pedig azért, mert átmenetet képez a teleskopikus kettős csillagoktól a spektroskopikus kettős csilagokhoz. A legújabb meghatározások szerint kisérőjének keringési ideje 5.7 év s igy az összes optikailag kettős csillagok között az Eguuilei keringési ideje a legrövidebb.

De különösen azért érdekes e kettős csillag, mert a direct észlelésekből kiszámitott pályaelemeinek a spektroscopikus úton meghatározott radiális sebességével való egybevetésből sikerült parallaxisát, tehát tőlünk való távolságát meghatározni.

Már W. Herschel megállapitotta, hogy a sarkcsillag kettős csillag. Kisérője egy kilenczedrangú csillag, melyről legújabban Jost Gothában kimutatta, hogy változó, és változási amplitudója 8.52 – 9.64 csillagrand között ingadozik, de változásának periodusát nem állapithatta meg.

Hartmann potsdami csillagász, az observatorium új távcsövével, a korona-csillagzat legfényesebb csillagját mult év eleje óta spektroscoppal észleli. Eddigi kutatásai alapján megállapithatta azt, hogy a Coronae spektroscopikus kettős csillag, melynek radiális sebessége -20 és +35 km. között változik, mozgásának periodusa pedig 17 nap.