Botránysorozat egy budai kávézóban

A budai polgári középosztály találkozóhelyének, az egyik Margit- köruti kávéháznak csendjét az elmult héten egymásután két este parázs botrány verte fel.

Egyik napon este megjelent a kávéház kártya- termében Scháffer János magántisztviselő egy hölgy társaságában és feketekávét rendeltek. Csak rövid ideig tartózkodtak a kávéházban, amikor megjelent egy férfi, kezében korbáccsal- mint később kiderült, a hölgy férje- Soós Béla fakereskedő- és ingerült hangon felelősségre vonta előbb a feleségét, majd a társaságában lévő magántisztviselőt.

A kártyaszoba közönsége felfigyelt a kínos jelenetre, az egymással szemben álló, hevesen vitázó férfiakra, akik közül a férj meglökte vetélytársát, ugy, hogy az a billiárd dákók tartójának dőlt, a következő pillanatban pedig felemelte a korbácsot, hogy azzal megüsse Scháffer Jánost. A magántisztviselő azonban kicsavarta a férj kezéből a korbácsot és azzal végigvágott az arcán. A pincérek kituszkolták a kávéházból a verekedőket, a vita és a verekedés most már az utcán folytatódott.

A családi botrányt követő második napon este ujabb verekedésnek voltak szemtanui a vacsorázó vendégek. Ismét a kártyaszobában tört ki a botrány, egy négytagu kártyázó férfitársaság tagjai között: valami nézeteltérés támadt, mire a társaság egyik tagja a kezében tartott kártyalapokat a vele szembenülő partnerének arcába vágta. A kártyások felugrottak, ütlegelni kezdték egymást.

Csak nagynehezen lehetett megfékezni a nekihevült kártyásokat, már -már ugy látszott, hogy tömegverekedéssé fajul a kártyavita és a vacsorázók közül többen sietve kiegyenlítették számlájukat és eltávoztak a kávéházból.

Az izgalom sokáig hullámzott, bár a zene igyekezett elnyomni a verekedés zaját.