Rövidek

Angolszász légi támadás Páris ellen
Berlin, január 2.
A szombati német hadijelentés szerint brit és észak- amerikai repülőkötelékek tegnap megtámadták Nagy Párist és a megszállt területek több helységét. A lakosság különösen néhány párisi városrészben nagy veszteségeket szenvedett. Légvédelmi erők e támadások közben az eddigi megállapitások szerint 19 ellenséges repülőgépet- többnyire négymotoros észak- amerikai bomázókat  megsemmisitettek.

Hivatalos közlés a január 7-i berepülésről
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Folyó évi január hó 7-én angolszász repülőgépek szálltak át országunk légterén. Az ország területére csak néhány bomba esett, kár nem történt.

A földközitengeri brit légi erők parancsnoka átvette hivatalát
Lisszabon, január 16.
A brit hirszolgálat algiri jelentése szerint Eaker altábornagy, az Egyesült Államok 8. légi hadtestének volt parancsnoka, akit Sir Henry Maitland Wilson tábornok földközitengeri főparancsnok alá a földközitengeri légierő főparancsnokává nevezték ki, hivatala átvételére Algirba érkezett.

Szombaton ujabb angolszász csapatok szálltak partra Olaszországban Nettunónál
Berlin, január 23.
A véderő főparancsnoksága közli: A délolaszországi arcvonal nyugati szakaszán az ellenség erős tüzérségi előkészités után ujból támadást intézett magaslati állásaink ellen. A támadást az ellenségre nézve sulyos veszteségekkel elháritottuk. A Gary-folyón való ellenséges átkelési kisérletek türérségünk összpontositott tüzében összeomlottak. 500 foglyot ejtettünk.

Január 22-én a reggeli órákban brit-északamerikai csapatok partraszálltak Nettunónál, a Tyrrhenit-tenger partvidékén. (MTI.)

A Szovjet-Unio a Romanov-birodalom helyreállitására törekszik

Isztambul, január 23.
(Magyar Távirati Iroda.) Mint Moszkvából jelentik, ottani diplomáciai körökben az utóbbi események folytán nagyon megerősödött az a nézet, hogy a Szovjet-Unió nyugaton nagyjában-egészében a volt Romanov- féle birodalom határainak helyreállitására törekszik. A szovjet vezetők mindezeket a területeket az orosz élettérbe tartozóknak tekintik és a volt cári birodalom nyugati előterében, vagyis a Baltikumban és Lengyelországban is csak olyan kormányokat hajlandók megtűrni, amelyek teljesen szovjetbarát elemekből állanak.

A Londonban székelő lengyel kormányt Moszkvában egyszerűen téridegennek minősitik és nem hajlandók szóbaállni vele. A Szovjet-Unió vezető köreiben erősödik az irányzat, hogy a volt cári birodalom hatalmi körébe való minden beleszólást idegen hatalmak részéről, barátságtalan magatartásnak minősitsenek.

Az északafrikai francia haderő részt vesz az invázióban
Stockholm, január 30.
(Magyar Távirati Iroda.) Mint az International News Service Washingtonból jelenti, az amerikai és az angol kormány biztositotta De Gaullet, hogy a francia északafrikai hadsereg részt fog venni az idei franciaországi elözöntésben.

Francia részről nyugtalanok voltak, hogy a francia hadseregnek a nagy inváziónál esetleg csak másodrangu feladatokat juttatnak a Fölközi-tengeri térségében. De Gaulie a marakesi találkozón közölte ezirányu aggodalmait Churchillel. Az északafrikai hadsereg jelenleg mintegy 300. 000 főt számlát.

Az olasz felszabaditási mozgalom szerint Viktor Emánuel lemondása elkerülhetetlen
Amsterdam , január 31.
(Német Távirati Iroda.) A brit hiszolgálat a barii rádióállomás szombatesti közlése alapján a következő jelentést adta ki: „Az olasz felszabaditási mozgalom tartományi bizottságainak Bariban tartott értekezletén szombaton egyöntetűen elfogadtak egy határozatot, amely Viktor Emánuel király lemondását követeli mint az ország ujjáépitésének szükséges előfeltételét."

A hónap katonai és politikai eseményeiből
1. hét
Kemény harcok Zsitomirtól nyugatra, Vitebszknél és Nikopolnál. – Kállay Miklós miniszterelnök ujévi kihallgatása a Kormányzónál. – Vasárnap virradóra ujabb bombatámadás érte Berlint.

2. hét
Kirovográdnál tovább tartanak a sulyos harcok. – Légi támadás San Remo ellen. – Bombatalálat érte megint az aacheni székesegyházat. – Hófuvásban folynak a harcok az Appenninekben.

3. hét
A Keleti -tengertől Kercsig hullámzik a harc a keleti fronton. – Átszervezik az amerikai külügyminisztériumot. – Hány repülőgépre van szükséges Eisenhowernek az invázióhoz? –

4. hét
A Rómától délre történt angolszász partraszállás részletei. – A szófiai rendőrfőnök szigoru rendelete. – Portugál-japán tárgyalások Timor kérdésében. –

5. hét
Rádiószózatában Németország és a bolsevizmus küzdelméről, az Európát fenyegető veszélyéről, a német nép háborus megpróbáltatásairól és győzelmi hitéről szólt Hitler. – Sulyos harcok a keleti front északi szakaszán. – Kibontakoznak a harcok az olasz arcvonalon. – A londoni spanyol követ Madridba utazott.