Az Irországnak küldött amerikai jegyzék nem ultimátum

Stockholm, március 12.
(Magyar Távirati Iroda) Az Aftontidningen londoni tudósitója jelenti: Hull külügyminiszter biztositotta Irland washingtoni követét, hogy a tengelyhatalmak diplomatáinak Irországból való kiutasitására vonatkozó amerikai jegyzék nem ultimátum jellegű és nem áll mögötte semmiféle katonai fenyegetés.

A német diplomaták nem hagyják el Dublint
Lisszabon, március 12.
Mint az ir hirszolgálati iroda hivatalosan közli, minden alapot nélkülöznek azok az értesülések, amelyek szerint a német követség elhagyja Dublint. A dublini német követség és német kormány csupán a Londonon keresztülhaladó kábel utján érintkezhetik.

A brit kormány jegyzéke De Valera ir miniszterelnökhöz
Amsterdam, március 12.

(Német Távirati Iroda.) De Valera ir miniszterelnöknek a brit kormány nevében a brit hirszolgálat jelentése szerint következő szövegű jegyzéket nyujtották át: „Az Egyesült Államok a brit kormánnyal teljes egyetértésben követelte az Irországban lévő német és japán követségi konzulátusi hivatalok bezárását és a brit kormány ezt a kezdeményezésért a legmelegebben üdvözli.”

Amsterdam, március 12.
(Német Távirati Iroda.) Az angol hirszolgálat washingtoni jelentése szerint az amerikai külügyminisztérium szombaton este közzétette Rooseveltnek 1942 február 26-án az ir kormányhoz intézett jegyzékét, amelynek főcélja De Valera biztositása volt arról, hogy az amerikai csapatok az angol szigeteken „Irország védelmét” jelentik. A jegyzéket - mondja az angol hirszolgálat - most azért közölték, hogy „tisztázzák az ir-amerikai viszony állását”.

Az ir sajtó az amerikai követelés ellen
Stockholm, március 12.
(Német Távirati Iroda.) Az ir sajtó szombaton állást foglal az Egyesült Államoknak Irországhoz intézett azzal a követelésével szemben, hogy távolitsák el a tengelyképviseleteket Irországból. Az Irish Indepedendent hangsulyozza, hogy az ir semlegesség alapvető kérdéséről van szó, amely mögött az ir nép és a parlamenti egységes akarata áll. Az ir sajtó különösen hangsulyozza, hogy az ir kormány válasza az egyedüli lehetséges válasz és az ir nép akaratát fejezi ki.