Ujabb Churchill-Roosevelt találkozó

Lisszabon, március 19.
Robert Vivien, az angol hirszolgálat newyorki levelezője irja: Rendszerint jól értesült washingtoni körök véleménye szerint Churchill és Roosevelt közt rövidesen ujabb találkozóra került a sor. Valószinűnek tartják, hogy a két államférfi Stettinius amerikai külüyminiszter helyettes küszöbönálló londoni látogatása után találkozik.

Itteni megfigyelő körökben azt tartják, hogy ha Stettinius elvégzi az előzetes munkálatokat bizonyos politikai kérdésekről, ezekről jelentést tesznek Churchillnek és Rooseveltnek. E politikai kérdések között szerepei elsősorban Badoglio elismerése és kormánya helyzetének megállapitása abban az esetben, ha Rómát elfoglalják.

A második kérdés volna uj és határozott szövetséges nyilatkozat a szövetséges nyilatkozat a szövetségesek háboru utáni szándékairól, tekintettel azokra a birálatokra, amelyek az Egyesül Államokban és Angliában az Atlanti Chartáról elhangzottak. Egyilyen nyilatkozatnak magában kellene foglalni a Németországgal szemben a háboru után tanusitandó eljárást, valamint az európai határok kérdését.

A megvitatandó kérdések között szerepel továbbá a jugoszláv pártok egységesitése és a tengellyel szövetséges államokkal való bánásmód, abban az esetben, ha kiválnának a tengelyből.