Apróságok

Amerikából visszajött bosszút állni

Szepesmegyében Dobos Miklós garadtanyai lakos egy félévvel ezelőtt kivándorolt Amerikába, feleségét pedig itthon hagyta. A szalmaözvegy összeállott egy Zsirán János nevű napszámossal. Dobost rokonai a felesége hűtlenségéről értesítették, mire a férj a napokban Amerikából hazatért és becsületének megrontóját megleste és agyonlőtte.

Öngyilkosság az anya előtt

Bicskére látogatóba érkezett haza deczember 21-ikén este Budapestről Parvai László szabó segéd. Amint megérkezett, édes anyja házának az udvarán kétszer a levegőbe lőtt, azután bekiáltott a házba: *Édes anyám jöjjön ki! Itthon vagyok!* A szegény öreg asszony megdöbbenve sietett az udvarra, a mikor Parvai László kétszer magára lőtt. Mind a két golyó talált. A szerencsétlen fiatal ember holtan esett össze. Öngyilkosságának az okát még csak nem is sejtik. A szegény anya iránt, a kit valósággal beteggé tett a fia öngyilkossága, általános a részvét.

Ellopott pénzes szekrény

Boros-Sebesen az *Országos Központi Hitelszövetkezet* helyiségét deczember 22-ikén reggel feltörve találták. A helyiségből a nagy tűzmentes pénzszekrény hiányzott. A szekrényben ötven korona készpénz és nyolczvanezer korona értékű adóslevél és váltó volt. A rendőrség semmi nyomra nem akadt, pedig a szekrény elviteléhez legalább is tíz emberre volt szükség.