Nagy kártyaveszteség

Még november első napjaiban történt, hogy Budapesten Sacelláry György országgyűlési képviselő Dungyerszky Jokó (György) földbirtokostól, az ismert bácskai nábob fiától 300.000 koronát nyert el kártyajátékon.

A játék két napon át tartott; első napon 180.000 koronára, a második napon pedig 120.000 koronára rugott a különbözet, melylyel Dungyerszky a nyerő félnek adósa maradt. Dungyerszky családja azonban a kártyaveszteség kifizetését megtagadta, azon kijelentéssel, hogy Dungyerszky Jokó ideges, s időközben Purkersdorfba is ment, a hol ideggyógyintézetben helyezték el.

A család azután az alkudozás terére lépett és miután ennek eredménye nem volt, választott bíróságot hoztak javaslatba, annak eldöntésére, köteles-e Dungyerszky az elveszett összeget megfizetni. A családnak és a vesztes öcscsének az volt a kifogása, hogy Dungyerszky Jokó beszámíthatatlan állapotban játszott.

A választott bíróság legtöbb tagja országgyűlési képviselőből alakult. A múlt héten kellett volna összeülniük, a tárgyalás azonban elmaradt, mert Dungyerszky családja részéről orvosi bizonyítványt terjesztettek elő. a mely szerint Dungyerszky Jokó időnként beszámíthatatlan, minek folytán Sacelláry választott bírái kijelentették, hogy ilyen körülmények között nem tárgyalnak.