Főúri-hokey csapat

Főúri-hokey csapat alakult a mult héten a BKE. pályáján. Pénteken délután jöttek először össze. Mintegy 15-en voltak, hölgyek urak vegyesen. A beton pályát engedte át erre a célra nekik a választmány. A játékosok között láttuk Apponyi Henrik grófot, az Eötvös baronesseket, az Andrássy grófokat, Vécsei bárót, Bethlen és Wenckheim grófokat, báró Aczélt stb.

Künn a perronon és játéktér körül természetesen nagy publikum verődött össze, hogy a szép játéknak tanuja legyen. Eleinte ugyan nehezen ment a dolog, de a játék vége felé már beleszokott a társaság. Különösen az idősebb Andrássy gróf mutatta magát igen ügyesnek és egymaga három szép gólt csinált. A játékot ezután hetenkint háromszor vagy négyszer fogják a kora délutáni órákban gyakorolni.