Funk birodalmi miniszter a háború utáni Európa gazdasági problémáiról

Berlin, augusztus 27.

„Az európai gazdasági közösség keretében, amely a háború után a teljes önkéntesség alapján
az egyes államok szuverénitásának megsértése nélkül és az összes felek kölcsönös előnyére működik majd együtt, Németország az európai áru- és teljesítmény-csere terén természetes előfeltételeinél fogva a legnagyobb vásárló és eladó lesz. Németország tehát partnereinek mozgási szabadságát nem korlátozza, hanem inkább termékenyítő hatással lesz gazdasági életükre, különösen pedig külkereskedelmükre” – jelentette ki Funk birodalmi gazdasági miniszter a Signal-nak adott nyilatkozatában.

A birodalmi miniszter nyilatkozatában egész sor más kérdéssel kapcsolatban is állást foglalt, amelyek a háború utáni Európa gazdasági életét érintik.
Többek között hangsúlyozta, hogy Németországnak érdeke, hogy a háború után az európai államok ipari téren nagy mértékben fejlődjenek. Ebben ugyanis nem saját akadályoztatását látja, hanem exportiparának kívánatos kiegészítését. Egyébként csak olyan kereskedelmi kapcsolatok lehetnek tartósak, amelyeknél az összes szerződő felek megtalálják számításukat.

A pénznek a háború utáni szerepére való kérdésre a birodalmi miniszter a következőket válaszolta:

„A pénznek olyan szerepet kell játszania, hogy az összes nemzeti erők teljes foglalkoztatását ne akadályozza, vagy ne tegye lehetetlenné. E nemzetgazdasági szempontoknak kell szabályoznia az államközi fizetési forgalmat is.”

Befejezésül a miniszter azt a véleményét fejezte ki,
hogy Németország a háború után abban a helyzetben lesz, hogy a fogyasztási javak felduzzadt szükségletét aránylag rövid idő alatt kielégítheti és helyreállíthatja azokat a károkat, amelyeket a háború okozott. A szociális igazságosság ezen a téren is a legfőbb irányelv lesz.
(NST.)