Pestvármegye a polgári házasságok ellen

Pestvármegye törvényhatóságához Zala megye törvényhatósága átiratot intézett a polgári házasságról szóló 1894: XXXI. 1-e: módosítása ügyében.

Az átirat hangsulyozza, hogy az állam erkölcsi alapsejtjének: a családnak a válságára, s a mindjobban elharapodzó egyke aggasztó terjedésére való tekintettel kívánatos és halaszthatatlan a törvény módosítása olyképpen, hogy a polgári házasság a nem keresztények részére maradjon továbbra is érvényben, ugyszintén a házassági ügyekben való polgári bíráskodás is.

A katolikusokra és a protestánsokra, általában a keresztény vallásuakra vonatkozóan viszont sürgeti az átirat, hogy az 1894: XXXI. Törvénycikk előtti jogi állapotot állítsák vissza a szentségi, illetve a hitvallási bíróságok hatóköreinek állami elismerésével.

Pestvármegye törvényhatósága magáévá tette Zala megye átiratát és feliratban kérte a kormánytól a 1894-. évi XXXI. t.c: megszüntetését, vagy módosítását.

A felirat szerint a jövőben kötelezővé kellene tenni a keresztény származásuak egyházi házasságkötését és a házasságok felbontását is a katolikus, illetőleg protestáns egyházfelekezetek meghallgatása után szervezendő szentszéki, illetve hitvallási bíróságok elé utalják.