Erdei Ferenc belügyminiszter nyilatkozik

Budapest, június 2.
Országszerte nagy érdeklődéssel kísérik az államrendőrség újjászervezését és ezzel kapcsolatosan a vármegyei rendőrfőkapitányok kinevezésének ügyét. Erre vonatkozóan Erdei Ferenc belügyminiszter a következő kijelentéseket tette:
- A rendőrség újjászerezésével kapcsolatban minden vármegye élére rendőrkapitány kerül, aki főnöke és parancsnoka a megye területén működő valamennyi járási kapitányságnak. A kapitányi állás betöltése a törvényhatósági bizottság jelölése és a belügyminiszter kinevezése alapján történik.

A tiszántúli vármegyékben a kijelölések már meg is történtek. Sokhelyütt az önkormányzatok szükségszerűségből megyei főkaptányt nevezetek ki, amit mi tudomásul vettünk, az égető szükségre való tekintettel. Itt-ott mi is ideiglenes főkapitányi megbízásokat adtunk. Igy azután az ország huszonöt vármegyéje közül tizenötnek ma már van főkapitánya, részben önkormányzati, részben a vármegyei főkapitány kinevezésével kapcsolatosan megszüntetnék a főispáni állásokat. Ez a két kérdés nincs összefüggésben egymással, bár a főispáni állások megszüntetésének terve valóban fölmerült.

Kérdésünkre a belügyminiszter kijelentette még, hogy a budapesti államrendőrség politikai osztályát visszaállítják, ez azonban többé nem lesz a régi, titokban dolgozó és cselszövéseket szövő osztály, hanem a politikai ügyekben nyíltan és szabályszerűen működő szerve az államrendőrségnek.