Rövidek

Brit-amerikai megállapodás a távol-keleti háborúról
London, augusztus 4.
(Reuter)
A berlini értekezlet tartama alatt az amerikai és brit vezérkarok naponként tanácskoztak a brit és amerikai haderő cselekményeinek egybehangolásáról a japán szárazföldi, légi és tengeri haderő totális leverésére irányuló harcban, hogy a lehető leggyorsabban elérjék Japán feltételnélküli megadását és felszabadítsák a japán megszállás alatt álló területeket. Nagybritannia minden tengeri, szárazföldi és légi erejét harcba veti Japán ellen, ha erre a hadviselés érdekében szükség van.

A tanácskozásokon megvitatták a délnyugat-csendes-óceáni és délkelet-ázsiai parancsnokságok kérdését is és elhatározták, hogy felhasználják a Japán elleni harcokban a Japánnal hadban álló többi szövetséges nemzet erőit is. Truman elnök és Attlee miniszterelnök jóváhagyta a vezérkarok által előterjesztett javaslatokat.

Kiadták a szerb hatóságoknak az újvidéki vérengzés egyik tettesét
Belgrád, augusztus 4.
A politikai rendőrség az igazságügyminisztérium utasítására kiadta a szerb hatóságoknak Talján József rendőr-törzsfelügyelőt, aki az újvidéki vérengzések idején az újvidéki őrszemélyzet parancsnoka volt. Talján József, a jaltai konferencia értelmében, a tett színhelyén, Újvidéken kerül bíróság elé.

Hogyan osztják fel Ausztriát?
London, augusztus 9.
Mint a brit rádió közli, Nagybritannia, a Szovjetúnió, az Egyesült Államok és Franciaország megegyeztek abban, hogy Ausztriában visszaállítják az 1937-es határokat. A négy nagyhatalom megszállási területét a következőkben állapították meg: Az orosz csapatok megszállják Ausztria északkeleti részét, kivéve Bécset és Felső-Ausztriának a Dunától északra fekvő részét, valamint a Burgenlandot, az amerikai csapatok megszállják Salzburg tartományát és Felső-Ausztriának a Dunától délre eső részét, a francia csapatok Tirolt és Vorarlberget és a brit csapatok Karintiát, Stájerországot és Kelet-Tirolt. (MTI)

Mac Arthur tábornok lett a japán megszálló erők főparancsnoka
Washington, augusztus13.
Washingtonban hivatalosan közölték, hogy a japán megszálló haderők legfőbb parancsnoki tisztségét amerikai tiszt tölti majd be. Ugy tudják, hogy a főparancsnok Douglas Mac Arthur tábornok lesz, aki a japán háború kitérése óta a csendes-óceáni csapatok vezényelte. Jól értesült körök szerint Japánt nagyrészt amerikai csapatok szállják meg.

Megalakult a spanyol ellenkormány
London, augusztus 18.
Mexico Cityben a száműzött spanyolok megalakították a Franco-ellenes spanyol kormányt. Az új kormány miniszterelnöke Martinez Barrios, aki Francoék száműztek annakidején Spanyolországból.

Hálatüntetés Puskin követ előtt
Budapest, augusztus 27.
Szombaton délután hatalmas tömeg vonult fel Puskin követ háza elé, hogy tömegtüntetés keretében köszönje meg a Szovjetuniónak a hadifoglyok gyors hazaengedését. A hatalmas demonstráció az Andrássy út 111. számú ház előtt zajlott le, ahol Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Veress Péter, Kovács Imre, Révay József, Vas Zoltán és Tildy Zoltánné társaságában megjelent Puskin követ és Vorosilov marsall. Az Andrássy-út mindkét oldaláról özönlött a nép. Előbb az Internacionálét játszotta a zenekar, majd a Himnuszt.

Vas Zoltán polgármester köszöntötte elsőnek az ünneplő tömeget és kifejezte a háláját a hadifoglyok hazaengedéséért. Tildy Zoltán beszélt ezután és elmondotta, hogy a Szovjetunió sorozatos példáit adja nagylelkűségének. Tavasszal elősegítette a mezőgazdasági munka megindítását, később kenyeret adott, most pedig hazaengedi a foglyokat. Kérte, hogy a magyar nép őrizze meg örökké háláját a Szovjetunió iránt. Beszédét Sztálin éltetésével fejezte be. Szviridov altábornagy, a Vörös Hadsereg nevében megköszönte a lelkes tüntetést. Szakasits Árpád, Veres Péter, Tildy Zoltánné, Gyöngyösi külügyminiszter és Rákosi Mátyás beszéde után a sokaság hosszasan is lelkesen tüntetett a Szovjetunió mellett.

A csehszlovák miniszterelnök a kitelepítésekről
Prága, augusztus 29.
Fierlinger volt csehszlovák moszkvai követ, jelenleg miniszterelnök nyilatkozott a csehországi kitelepítésekről. Nyilatkozatában utal azokra az angolszász megállapításokra, amelyek szerint a kitelepítések embertelen módon mennek végbe. Fierlinger bejelentette, hogy minden intézkedés megtörtént, miszerint a csehszlovákiai kitelepítések emberséges módon történjenek. Hangoztatta, hogy Ausztria és Magyarország iránt Csehszlovákia barátságot táplál és ezt a baráti kapcsolatot a jövőben is fenn akarja tartani.