A nemzetgyűlési választások

Az országos választás
Budapest, november 5.
Tegnap az országos választás nagyobb izgalommal kezdődött, mint a budapesti. Az első jelentések visszaélésekről és megtévesztésekről számoltak be. A Kisgazda Párt vezetőségének még a miniszterelnökség is továbbított panaszokat. A választásvezetőség azonnal érintkezésbe lépett a belügyminisztériummal és a belügyminisztérium illetékes osztályai, különösen pedig a rendőrség vidéki vezetői azonnal közbeléptek, úgyhogy már délre egyöntetű jelentés szerint teljes nyugalomban és teljes tisztasággal folyt a választás.

Egyedül a villányi, sásdi, mohácsi és pécsváradi járásokból jelentettek bizonytalan értékű rendőri akciót, amelyeknek kivizsgálását azonnal folyamatba tettek. Ezek megoldása  után a választások teljes tisztasága egyre nyilvánvalóbb lett.

Az első részeredmény igen korán futott be az országos pártközpontba. A párt egyik vidékéről autóval felérkező tagja jelentette a szigetvári részeredményeket, amelyet este 7 órakor állapítottak meg. Eszerint a Parasztpárt Szigetváron az addigi összeszámlálásig 14, a Demokrata Párt 5, a Kommunista Párt 30, a Szociáldemokrata Párt 56, a Kisgazda Párt pedig 962 szavazatot kapott.