Az uj ágyuk bemutatása

A közös hadügyminiszter meghívására az osztrák és magyar delegáczió tagjai február 17-ikén Bécsben megszemlélték az uj tábori ágyukkal való lövő-kisérleteket. A magyar delegátusokat Széll Kálmán alelnök, az osztrákokat Gautsch elnök vezette.

A delegátusokat a lövőtéren Pietrich lovag hadügyminiszter fogadta, felvilágositásokkal pedig Kropacsek tűzőrségi főfelügyelő szolgált. A lövő-kisérletek a delegátusok érdeklődését mindvégig a legnagyobb mértékben lekötötték. Szemléltetően mutatták be a régi és uj ágyuk szembeszökő különbségeit.

Míg a régi ágyúknál minden lövés után új beigazitás válik szükségessé, az ágyú helyéből kimozdúl és a régi ágyúval perczenként csak 6-7 lövés tehető, addig az új ágyúval 12 lövés sikerül perczenként, az ágyú csöve önmagától visszaszökik helyére, úgy, hogy a további lövésekhez új beigazitás egyáltalán nem szükséges.