Hackenschmidt győzött

Angliának sportszenzációja volt ismét. Szombaton mérkőzött Hackenschmidt György Madrali Achmeddel. Mit most a japán háboru, mit az oroszok, mikor a fontok ezrei vannak feltéve az oroszra vagy a törökre, tízezrek vívnak élet-halál harczot az Olympia-hall tízszeresárú jegyeiért s százezrek lesik az eredményt?

A nagy komoly sportlapok plakátbetűket viselnek hasábjaik élén, „A gigászok életrajza”, „Előkészületek”, „Az utolsó órák” és végül hasábok a küzdelemről. A parányi angol nonpareille nyomás tengeréből aztán kiböngészhetjük a match történetét.

Hackenschmidt már hónapok óta Londonban van és sorra vagdalja a földhöz a világ minden részéről összesereglő óriásokat, köztük Pierrit is. Pierri nem bocsátja meg vereségét és kijelenti, hogy ő már öreg, hát elismeri, hogy Hackenschmidt erőssebb, de majd hoz ő olyant, aki megtanítja, hogy mi a birkózás.

Eltünik és néhány hó mulva megjelenik Madralival a törökök legújabb csillagával. A török óriás egy másik mulatóban vagdalja a földhöz ellenfeleit, még pedig félannyi idő alatt, mint Hackenschmidt. Testalkatuk, erejük egyforma. Hackenschmidt 26 éves, 175 cm. magas, 92.5 kg. nehéz, mellkasa 130 cm., nyakának körmérete 54.5 cm., combjáé 71, bicepséé pedig 46. Madrali 27 éves, 185 cm. magas, 101.6 kg. nehéz, mellkasa 121 cm., nyakának körmérete 39 cm., combjáé 75, bicepséé 46 cm. Karjai szokatlan hosszúak.

Az angol közönség rokonszenve a török felé hajlik és a lapok mindjobban sürgetik a mérkőzést. Végre megegyeznek, a török belemegy, a szabad birkozás helyett elfogadja a görög-római szabályokat, a díj 2200 font, eddig még hallatlan nagyságú összeg, melyből 2/3 a győztesé 1/3 a legyőzötté lesz. Megindul a nagy harc, hogy hol legyen a küzdelem; végre megegyeztek az Olympiában. Óriási plakátok hirdetik a küzdelmet, alig van angol, aki legalább néhány sillinget ne tenne fel az ilyenkor gomba-módra szaporodó „könyvcsinálók”-nál.

Végre eljött a nagy nap. Halotti csöndben lépett a 45000 főnyi közönség elé a világ két legerősebb embere, Megkezdődik a legszebb látvány: két óriás küzd egymással puszta kézzel Szívük, lelkük minden ereje koncentrálva van erre a hatalmas küzdelemre. Aki győzni akar, annak három mérkőzés közül kétszer kell vállaira fektetni ellenfelét. Ki tudná, melyik lesz a győztes; a két gigász közül az egyiknek válla se érte még a földet soha.

A török támad, megragadja ellenfele hatalmas nyakát és le akarja rántani, de az orosz sikerrel véd. Most átölelik egymást és az orosz a földre akarja rántani ellenfelét; a török azonban áll rendületlenül.
Fogás fogást vált villámgyorsasággal; most a török siklik egyet, majd az orosz jó veszélybe. Az óriási teremben fojtó csend honol csak a két hatalmas tüdő zihálása hallatszik. Hackenschmidt orrából vér szivárog; ellenfele megütötte, Ah! A bámulat moraja zúg végig a termen: az orosz egy gyors alsó fogással megragadja ellenfelét s a következő pillanatban a kolosszális török óriás, mint egy orsó pörög a levegőben aztán az orosz óriás erővel földhöz vágja. Csak egy pillanat műve volt a többi. Jobb kezével megragadja a török csuklóját, bal kezével pedig könyöke fölött visszacsavarja azt, s Madrali két válla a földön fekszik – először életében.

44 másodpercig tartott a küzdelem. Amint a török elesett, arca éles fájdalmat árult el. A segítségére siető két orvos konstatálta rajta a kartörést. Ily körülmények között a versenyt folytatni nem lehetett s a bíró Hackenschmidtet a díj végleges győzteséül jelentette ki.

Mint angol tudósítónk lapzárta után jelenti, Madralinak nem tört el, csak kificamodott a karja. Pár hét alatt felgyógyul és új mérkőzésre hívja ki Hackenschmidt-et.