A szerb katonatisztek nisi összeesküvői

Az öszszel Szerbiában katonai összeesküvést fedeztek föl Nisben a tisztikarban. A királygyilkos tiszteket akarták eltávolítani a hadseregből.

A katonai bíróság kisebb-nagyobb börtönbüntetésre ítélte a nisi tiszteket. Ezek közül tizennyolczan, a kik négy hónapot töltöttek a börtönben, január 27-ikén szabadultak ki.

A királygyilkosok pártja részéről tüntetést, sőt verekedést vártak, azonban a börtön előtt csak kis csoport volt tanuja a tisztek szabadulásának. A tizennyolcz tisztet az ország belsejébe, különböző helyőrségekbe osztottak be.