Letartóztatták Kovács Tibort, a félixdorfi haláltábor magyar parancsnokát

A halál hideg szele borzong végig az ember hátán, amikor végighallgatja az Auschwitznál is százszorosan borzalmasabb Félixdorfból hazavergődött maroknyi magyar deportált előadását:
- Gyötrelmek és kínzások után, kirabolva és férgekkel ellepve, százan egy-egy tehervagonba préselve hagytuk el a magyar határt… Három hétig tartott az utazás, amíg Bécset megkerülve Félixdorfba jutottunk. Sokan megörültek…. Amikor Félixdorfba érkeztünk, 2050- en voltunk. Egy malom jégbefagyott udvara volt a tábor, az ég alatt… Első nap, mikor az első ételt hozták, valami vizes kávét, a kiéhezett emberek állati mohósággal estek neki a kondéroknak, felbomlott minden fegyelem…. sortűz… egy csomó halott…
Így kezdődött… Akkor már ott volt a németek által kijelölt magyar parancsnok, az ú. N.
Jupo- parancsnok (Judon Polfzel) a budapesti származású Kovács Tibor, aki előzőleg a közeli lichtenwörthi női tábornak volt a Jupon parancsnoka. 2500 magyar női deportált volt a keze alatt.

Ez a Kovács Tibor, akit Budapesten ismertek, valamikor a váci kötőszövőgyárnak volt az igazgatója és azt beszélték róla, hogy már Pesten érintkezésben állott a Gestapó-val.
Hozott magával tíz Jupón-t . Ezek botoztak éjjel- nappal. - Irgalmatlan szigorral szervezték meg a tábort, rideg fegyelemmel, nem törődtek azzal, hogy a 3000 ember már csak élőhalott volt… A legkisebb hiba esetén 25- bot járt… Botozták az élőhalottakat, akikbe csak hálni járt az élet!... Asszonyokat és gyerekeket is botoztak. Elképzelhetetlenül rossz ellátás mellett csakhamar kiütött a tífuszjárvány.

Naponta 60-70 halott, már csak ezeket temettük, nem is volt más munkánk.
Kovács és társai is megbetegedtek, de ők jól fűtött szobákban laktak és mindennel el voltak látva. Amikor Kovács felgyógyult, rendületlenül tovább botoztatott, pedig 2000- ből már csak 150 –en voltunk….
És ami a legszörnyűségesebb, állandóan fosztogattak, raboltak bennünket. Az élő- halottakat és a halottakat is…
Pénzt, ékszert, fehérneműt, mindent, de mindent elszedtek. A halottakat is levetkőztették. Mindezt állítólag a német parancsnokság utasítására. Amikor az oroszok megérkeztek, a 2050 magyar deportáltból már csak 105 ember élt. A szörnyűségek szörnyűségeiről tanúskodtak a félixdorfi tömegsírok…. A megmaradt százból is csak ötvenen tudtunk hazajutni.
Megtudtuk, hogy Kovács Tibor (Jupo) főparancsnokhelyettese Landes Jakab fakereskedő volt Félixdorfban. Felkerestük V. Visegrádi utca 38 b. számú lakásán, ahol a következőket mondotta:
- Az igaz, hogy Kovács nagyon szigorú volt, de úgy tudom, mindent a németek parancsára cselekedett. Csak azt mondhatom, amit tapasztalatból tudok. Az igaz, hogy a fegyelmezési eszköze a botozás és a pofozás volt. Hogy kinek a parancsára történt a 2000 ember kifosztása, azt nem tudom. Kovács intézkedése.

Elmentünk Kovács Tibor Hollánd utca 37. szám alatti lakására. Nincs otthon. Négy nappal ezelőtt a magyar hatóság kiküldöttei autóval jöttek érte, elfogták, azóta nem jött haza.
Most már a magyar hatóságok feladata, hogy tisztázzák ezeket a félixdorfi szörnyűségeket.