Modern festők

E czim alatt a Franklin-Társulat új vállalatot indít meg, mely természethű színes másolatokban mutatja be a modern magyar és külföldi művészek festményeit. A vállalat első sorozata most jelent meg s hat képet közöl. Az első köztük Munkácsynak egy kitűnő alkotása: " Vihar a pusztán" Utána következik a franczia Ménard egy hangulatos képe, az: "Ősz".

Majd Segantini következik "Anyai boldogság" czimű képével, melyet a magyar kormány a közelmúltban nagy áron vásárolt meg. A negyedik kép Repin orosz festőtől "Rubinstein arzképe" azzal a jellemző erővel, a melylyel csak a nagy mesterek arczképeinél találkozunk. Ehhez méltán sorakozik mint ötödik kép Zorn svéd festő képe  "Maja"  az ő bámulatosan széles ecsetkezelésével.

A füzet utolsó képe Verhaas belga festő műve :"Tengerparton"  - tele élettel és mozgalmassággal. A mostani sorozatot gyors egymásutánban fogják követni a többiek. A magyar művészet is kellően képviselve lesz bennük. Az egyes képek másolatai az eddigelé ismert legtökéletesebb szines sokszorosítással készültek, az ú.n. háromszín rendszer szerint s az eredetiek szépségeit a lehetőségekhez képest hiven adják vissza.

E vállalatnak kétszeres fontossága van a műízlés fejlesztésére nálunk, a hol a közönség csak nehezen vagy - kivált a vidéken - egyáltalán nem juthat eredeti festmények élvezetéhez s eddig teljesen a színeket vissza nem adó fekete reprodukcziókra volt utalva.

Pedig a szín a festészet legfőbb eszköze s nélküle csak igen halvány fogalmat alkothatunk valamely festményről, különösen a modern művészet alkotásaiból. Ezért örömmel kell üdvözölni a vállalatot, mely valóban nagyszabásúnak ígérkezik. A vállalatból havonként egy füzet fog megjelenni és az év végéig 12 füzetben 72 kép fogja gyönyörködtetni a művészet iránt érdeklődőket.