Napi 100.000 pengőért bérbe vette a Népbíróság a Városi Színházat a Szálasi-bűnperekre

Ma, a koradélelőtti órákban helyszíni szemle volt a Városi Színházban. Major Ákos dr., a Népbíróság elnöke ugyanis értesítést kapott Vas Zoltán polgármestertől, hogy átengedte a Népbíróság számára a háborús főbűnösök tárgyalásának megtartása céljából a színházat.

A Városi Színházban tárgyalja le a Népbíróság Bárdossy ügyét. A tárgyalások kezdete mindenkor reggel 8 óra és fél kettőig tartanak. Ezen időn túl a színházat ki kell üríteni, mert azt más célokra már korábban igénybe vették.

Megtörtént minden intézkedés a jegyelosztás tekintetében is. Az igazságügyminisztérium X. ügyosztálya osztja ki a pártok és szakszervezetek részére a jegyeket. A főváros a maga céljaira 154 belépőjegyet kért. A főváros vezetőit részben páholyokban, részben pedig az első sorokban helyezik el.

Ma az amerikai sajtó jelentette be igényét: 20 újságíró számára kér állandó belépőjegyet. Az igazságügyminisztérium illetékes osztálya természetesen nyomban eleget tett az amerikai újságírók kívánságának. Most várják a szovjet újságírók és az angol lapok tudósítóinak jegyigénylését. Úgy a külföldi, mint az angol sajtó a színpadon kap helyet.

Gondoskodás történt a foglyok és a karhatalom elhelyezéséről is. A kiadott jegyek nem napokra, hanem tárgyalásokra szólnak, így mindenki őrizze meg belépőjegyét.
A jegyigénylés olyan óriási méreteket ölt, hogy a Népbíróság már csak igen korlátozott számban tudja kielégíteni a kívánságokat.

A tanúkat abban az öltőzőben helyezik el, amely a színpadhoz a legközelebb esik.
A várható nagy megrohanásra való tekintettel a Városi Színház bejáratait a tárgyalások napján erős karhatalom szállja meg, a színház körül pedig a rendőrség kordont von.

Az igazságügyi tárca terhére napi 100.000 pengőt jelent a háborús főbűnösök ügyeinek tárgyalása. A szerződés, amely a főváros és a Népbíróság között ma került aláírásra, ilyen összeg lefizetése ellenében engedi át a színházat a Népbíróság céljára. Ez az összeg azonban csak ideiglenesen jelent kiadást a Népbíróságnak, mert a bűnügyi költségeket az elítéltek fogják fizetni.

Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy beérkezett a Népügyészségre az első zárlati kérelem Szőllősi Jenő, Szálasi miniszterelnökhelyettesének vagyona ellen. Egy makói gyógyszertár tulajdonosa visszaköveteli a zsidótörvény következtében Szőllősi által elrekvirált patikáját és tetemes összegű kártérítést kér. E kártérítés fedezésére sürget bűnügyi zárlatot a makói gyógyszerész Szőllősi vagyonára.

E hó végén a Városi Színházban együttesen tárgyalják le a Szálasi-kormány tagjainak bűnügyét

A főkapitányság politikai rendészeti osztályán óriási munka folyik. A fogalmazói kar nagyrészét bevonták Szálasi és társai kihallgatásába, és éjjel-nappal, gyorsírók segítségével, veszik fel a nemzet sírásóinak vallomását.
A délutáni órákban Péter Gábor főkapitányhelyettes intézkedésére megjelentek a MAFIRT emberei az Andrássy-út 60-ban és Szálasiékról hangos filmet készítettek.

Péter Gábor kérdéseket tett fel Szálasihoz, Imrédyhez és a többi volt nyilas vezetőkhöz, akik válaszoltak a kérdésekre. A hangosfilm a közeljövőben a közönség elé kerül.
Amíg a politikai rendőrség fáradhatatlanul dolgozik, ezalatt a Népbíróság ma délelőtt dr. Major Ákos elnökletével ankét lesz. Ezen az ankéten döntenek véglegesen a tárgyalások sorrendéről. Annyi már bizonyos, hogy a Szálasi kormány tagjainak bűnügyét – az eddigi perekkel ellentétben – együttesen tárgyalja le a Népbíróság.

E hónap végén feltétlenül megkezdődik Szálasinak és bűntársainak tárgyalása.
A tárgyalás színhelyére vonatkozólag ma délelőtt a Népbíróság megkeresi Vas Zoltán polgármestert és kéri a Városi Színház átengedését a főtárgyalás céljára.
Véglegesen határoznak az ügyészek, tanácsvezetők és az úgynevezett politikai közvádlók személyének kiválasztásában, akik a háborús főbűnösök ügyében fognak szerepelni.

A politikai rendőrség valamennyi fogolynak feltette a kérdést: választ-e védőt, vagy sem. Amennyiben nem élnek a választás jogával, abban az esetben az Ügyvédi Kamarát keresi meg a népügyészségi jelöljön ki védőt a vádlottak számára.
A népügyészségen tegnap délután megkezdték azoknak, a ládáknak felbontását, amelyeket az amerikai katonai misszió nyomozója bocsátott a magyar hatóságok számára.
Megtalálták az iratok között Szálasi személyes naplóját, amelynek áttanulmányozása most folyik.
A napló: egyforma iskolai füzetek, amelyekben Szálasi egész élettörténetét írta meg. Van egy másik napló is, ugyancsak Szálasi kézírása, ebben, mint „politikus” írja meg a nyilasmozgalom történetét.

Rendkívül sok adat került a népügyészség birtokába, a többi háborús főbűnös szereplésével kapcsolatban. Imrédy, Jaross Endre, Reményi-Schneller és a többiek ugyancsak feljegyzéseket készítenek, ezeknek áttanulmányozása napokat vesz igénybe.
Találtak egy úgynevezett „pártnaplót”, ezt is Szálasi vezette, ebben valamennyi volt nyilas szereplésével foglalkozik a „nemzetvezető”.
Ma délután folytatják a politikai rendőrségen Szálasiék kihallgatását.