Minden vádpontban halált kér az ügyész Imrédy Bélára

A főtárgyalás kezdete: november 14.

Fontány Ferenc dr. népügyész ma délelőtt készítette el vádiratát Imrédy Béla bűnügyében. A népügyészség valamennyi vádpontban halált kér az elmúlt fasiszta rendszer egyik legnagyobb gonosztevője: Imrédy Bélára.
A vádirat különös érdekessége, hogy nemcsak sorozatos háborús és népellenes bűncselekményekkel terheli Imrédy Bélát, hanem még a hűtlenség bűntettének vádját is emeli ellene.

A vádirat végig halad Imrédy Béla egész politikai múltján. Kimutatja, hogy Imrédy Bélának a legnagyobb szerepe volt abban, hogy Magyarország csatlakozott az antikomitern paktumhoz, amelynek következménye lett, hogy belesodródtunk a második világháborúba. A hadüzenettel kapcsolatos szereplése és csúcsminisztere idején Imrédy – a vád szerint – mindent elkövetett, hogy legteljesebb mértékben kiszolgálja a nácirendszert és a hitleri birodalmat.

A Magyar Megújulás Pártja Imrédy vezérlete alatt a szélső jobboldali pártokkal mindenben egyeztetve haladt azon az úton, amely az országot végomlásba vitte.
A Nemzeti Szövetségben kimagasló szerepet játszott, mindezek – a vádirat szerint – olyan súlyos bűncselekmények, amelyek alatt a népügyészség a földi büntetés legsúlyosabb mértékének alkalmazását, a halálbüntetést indítványozza Imrédyvel szemben.

A halálbüntetés kimondását kéri Imrédyre azon népellenes bűncselekmény címen, amelyek miatt százezrek kerültek deportációba és szenvedtek kínhalált Ukrajna mezőin és a náci halállágerekben. A vádirat a második zsidótörvény megalkotását Imrédy nevéhez fűzi.
Az Imrédy-per főtárgyalásának határnapja, az eddigi hírekkel ellentétben, november 14-ike. A főtárgyalást a Zeneakadémián tartják meg. Az igazságügyminisztérium, ugyanúgy, mint a Bárdossy-perben, jegyeket bocsát ki, anélkül senki nem juthat be az épületbe.

Az Imrédy-per lényegesebb több ideig fog tartani, mint a Bárdossy-ügy. Huszonkét tanú kapott idézést. Így vallomást tesznek: Rassay Károly, Almási Ferenc, dr Walton Ágoston, Gaál Csaba, Csia Sándor, Gera József, Pálffy Fidél, Jaross Andor, Konder Antal, Kolosvári-Borcsa Mihály, Farkas Elemér, Kelemen Kornél, Széll József volt belügyminiszter, Fellner Artúr volt főrendiházi tag, Korsós Gyula és Rátz Kálmán.

Előveszik a főkapitányságra az első bábkormány elnökét, Sztójay Dömét is. Érdekesnek ígérkezik Veesenmayer kihallgatása, akit – mint a Kis Ujság jelentette – Budapestre hoztak és az Imrédy-per egyik koronatanúja lesz. Ugyancsak értesítést kapott a népügyészség, hogy állítsa elő Rajniss Ferencet az Imrédy-per tárgyalására, akit ma délelőtt már át is szállítottak a népügyészség Markó-utcai fogházába.

A vádat a vádirat szerkesztője, Fontány Ferenc dr. képviseli, míg a politikai ügyészi széket Pfeiffer Zoltán dr. nemzetgyűlési képviselő foglalja el. A védelmet dr. Kálai István látja el.
Nagy Károly dr., az Imrédy-per tárgyalásvezetője már minden intézkedést megtett az Imrédy-per zavartalan lefolytatására. Ugyanúgy mint a múltban, ezúttal is rendőrkordon vonja körül a Zeneművészeti Főiskola épületét.