A Lánczhid

Budapest csekély számú építészeti műremekei közt a Lánczhid világhirű. A negyvenes években a gróf Széchenyi István által kiszemelt angol mérnök, Clark Ádám építette, oly időben, mikor a vizi építés technikája nem volt kifejlődve.

Clark megoldotta a feladatot és alkotásának különös szépséget adott, lenge könnyűséget és építészeti előkelőséget a formákban. A külföldi technikai iskolákban a budapesti Lánczhid szerkezetét és monumentális sajátságait kitűnő példaképen tanították.

Az idő haladt, a hidépítések a technika fejlődésével egészen más föltételek szerint történtek, az eszthetika pedig mellékessé vált. Ötven évnél több immár a Lánczhid kora. Szépsége minden hidaink közt a legtökéletesebb. Széchenyi levelezéseiből ismerjük, mennyire áthatotta az angol mérnök tervezése, és hogy még azt is utasításúl adta neki: más anyagot, egyéb vasat ne használjon, csak a mi angol gyárból kerül.

Ötven év multával most szükségesnek mutatkozik, hogy a Lánczhidat kijavítsák és az idők folyásán támadt, építésekor számba nem vehetett feladat hárult az óriásivá fejlődött forgalom következtében. Ma is a legnagyobb forgalmat ez a hid közvetíti. De mivel most már több más hid is van, a kormány elhatározta, hogy a Lánczhidat alaposan megvizsgáltatja mind anyagában, mind pedig a lánczok végeinek lekapcsolásánál és a szakértők véleménye szerint teljesíti a javításokat, hogy a remek műalkotást biztosítsa szépségében és erejében.

A hidról tehát a nagyobb forgalmat nem sokára elterelik, és csak a gyalog közlekedésnek hagyják meg. Minden legkisebb részét megvizsgálják és a hol kell, megteszik a javításokat, az anyag kicserélését, és biztosítják a technikai műkincset Budapest további nevezetességének.