Hétfőn izgalmas tárgyalás után igazolták Dévay Kamillát.

„Tünde” üldözötteket bujtatott és nem volt nyilas!

Hétfőn izgalmas tárgyalás után igazolták Dévay Kamillát

A Színiakadémai igazoló-bizottsága hétfőn délután folytatólagos tárgyaláson foglalkozott Dévay-Duda Kamilla negyedévfolyamú növendék ügyével. Dévay Kamillát ugyanis az akadémia vezetői Tünde szerepének eljátszására ajánlották a Nemzeti Színház igazgatójának. Újszerű és érdekes Tünde lett volna a fiatal színésznő, aki tehetségével a próbákon is általános feltűnést keltett.

Ekkor azonban feljelentés érkezett ellene. A vád az volt, hogy nyilasokkal tartott fenn összeköttetést, kémnő volt és zsidó vagyont tulajdonított volna el. A politikai rendőrségnek is foglya volt és később rendőri felügyelet alá helyezték. A rendőrség megszüntette ellene az eljárást és napokkal ezelőtt feloldotta a rendőri felügyelet alól is. Az akadémia igazoló bizottsága pedig teljes egészében kivizsgálta az ügyet.

A tegnapi tárgyaláson Breznai Ferenc elnöklete alatt az igazolóbizottságnak Márkus László, Galamb Sándor dr., Földes Gábor és Mészáros Sándor voltak a tagjai. Mint hallgató megjelent Hont Ferenc, az akadémia igazgatója és a növendékek közül igen sokan. Ternai Albert taxivállalkozó szerepelt mint feljelentő. A feltett kérdésekre elmondotta, hogy a felesége és Dudáné háztartási ügyből kifolyólag összevesztek és emiatt ellenséges hangulat keletkezett a két család között. Ternai az utcán boxerrel fejbevágta Duda Ferencet, aki később megbetegedett és meghalt. Dudáék emberölésért feljelentették Ternai Albertet, de az eljárást megszüntették ellene. Ternai kijelentette, hogy régi kommunista, öt évig volt a francia idegenlégióban, a francia kommunista pártnak volt a tagja és a felszabadulás után mégsem állt bosszút Dudáékon, ugyanis nekik tulajdonítja, hogy őt a nyilasok zaklatták. Most azonban megtehette a feljelentést, mert helyteleníti, hogy Duda Kamilla legyen a Nemzeti Színházban a Tünde.

Ezután egymásután vonultak fel a tanúk: Vitányi Iván, dr. Gáldi György, Stengel Lajosné, Klein Rózsi, özv. Kapóczi Gyuláné, Silbetstein Sándor és mások. Ezeknek a vallomásukból kitűnt, hogy Duda Kamilla nyilas- és németellenes volt, üldözötteket bújtatott, partizánok jártak Dudáék lakásába és Dudáékat a nyilasok üldözték. A Színművészeti Akadémia növendékei is ugyanezt vallották.

Az igazolóbizottság a tárgyalást befejezte, a rövid tanácskozás után egész ünnepélyes formák között rehabilitálták Dévay Kamillát és Breznai László elnök feltűnést keltő beszédet mondott:

- Súlyos vádak érték önt! A demokrácia nem tűr bűnöst, de bosszút sem. Csak igazságot! Sok meghurcoltatásban volt önnek része, sok igazságtalanságban. Az igazolóbizottság kivizsgálta az ügyét és megállapította, hogy a vádak alaptalanok. Emiatt a vádak miatt elvették öntől legutóbbi szerepét, de ön fiatal, ezt ki fogja heverni és az igazolóbizottság bízik abban, hogy tehetsége révén pályáján sok sikerben lesz része. Az igazolóbizottság önt a Magyar Köztársaság nevében igazoltnak jelenti ki.

Az igazolóbizottság ítéletét tapssal fogadták.
Értesülésünk szerint jövő héten Csongornak új Tündéje lesz a Nemzetiben….