Tehervonatok összeütközése

A főváros nagy vasúti forgalma nemcsak több indóházban oszlik el, hanem tönn rendező- és mellék-pályaudvarra is van szükség. Itt állitják össze a személyvonatok kocsijait, melyek aztán összekapcsolva állnak az indóházba az utasok elé. A tehervonatokat pedig egyáltalában a rendező-pályaudvarokon gyűjtik össze.

A legnagyobb rendező pályaudvar a rákosi, tömérdek sin-hálózattal, melynek egy részén sorakozva állnak már a vasúti kocsik, hogy az indulás idejére bevigyék kellő helyökre; másik részén mozdonyok szedik össze és tolják egymás mellé a kocsikat.

Ezen a rendező pályaudvaron április 6-ikának hajnalán két tehervonat összeütközött, a vasúti kocsik közűl tönn izzé-porrá tört és a pálya nagy területen megrongálódott. A baleset hajnali négy órakor történt.

A tehervonat,mely Szolnok felé ment, a hibás váltóállitás miatt egy vágányra kerűlt a Hatvan felől jövő tehervonattal. A két vonat mozdonyvezetője későn vette észre, hogy egy vágányon robognak egymás felé és igy az összeütközés megtörtént. Hat kocsi tört össze, a mozdonyok is megsérültek. Az egyik kocsiból az államvasuti lakatos kiesett és a jobb karja eltört.

A szerencsétlenség reggelén fölvett fénykép mutatja a rombolás egy részét.