A földrajzi társaság

A földrajzi társaság április 14-iki ülésén,melyen Havass Rezső elnökölt, nagy közönség gyült össze, hogy báró Bornemisza Pálnak afrikai utazásairól szóló előadását meghallgassa. Az ismert utazó, ki a Nemzeti Múzeum számára is sokat gyűjtött s ki gyűjteményét a napokban kiállitja, az angol és német Kelet-Afrikáról, meg Ugandáról adott ismertetést, s ezt Lóczy Lajos tanárolvasta fel.

Bornemisza báró több izben járt már Kelet-Afrikában s legutóbb harmadfél esztendőn át tartózkodott ott. Az nagol gyarmat területét alaposan ismeri. A kelet-afrikai német gyarmat területén a Páré s a Letema hegységeket s a köztük leterülő Massza pusztát járta be. Tanyát hosszabb időre a Kilimandzsáró s a Meru hegyeken ütött, a honnan kirándulásokat tett a német gyarmat bensejében fekvő fönsíkokra.

A földrajzi, meteorológiai viszonyok, az állat- és növényvilág ismertetése után a kávéültetvényekről s a ló-, szarvasmarha-, zebra és strucz-tenyésztésről beszélt; beszőtte egy oroszlán-vadászat leirását is. A gyarmatok benszülött lakosairól is sok jelllemző megfigyeléstmondott el.

A nagyszámú hallgató közönség zajosan megtapsolta a körűlbelől száz képpel illusztrált érdekes előadást.