Hol rendezik meg az 1908-as Olympiát?

Még hónapok választanak el az idei olympiai versenyektől és már megindult a versengés az 1908-ra eső legközelebbi versenyeknek színhelye ügyében.

De hiszen már az 1900-iki párisi verseny alkalmából történtek ajánlatok az 1904-iki versenyeken kívül az 1908-iki versenyek helyszínét illetőleg. Akkor Németország, Dánia, Svédország kínálta magának az 1908-as olympiádot.

Most újabban Olaszország mozog. Legutóbb Rómában a nemzetközi bizottság olasz tagja, gróf Brunetto d’ Usseaux elnöklete alatt ülést tartottak az olasz sportbarátok, melyben elhatározták, hogy Rómát ajánlják fel a juniusban Londonban összeülő olympiai kongresszusnak az 1908-iki világversenyek helyszínéül.

Colonna herceg, Róma polgármestere biztosította az értekezletet az olasz főváros patronatusáról. A verseny idejét illetőleg 1908 husvétját (mely április második hetére esik) vették kombinációba.

Bizony kissé korai terminus volna athletáinknak. Kétségtelenül klasszikus háttere volna Róma az olympiai világversenynek. De viszont ha az egyes országok sportfejlettségét tekintjük sok más nemzet nagyobb igényt támaszthatna az olympiai versenynek honukban való megtartására.

Vajjon mikor kerül a sor Magyarországra? Pedig épp a multkor eleveníttetett fel a mi olympiai bizottságunk ülésében, hogy már 1896-ban, amikor Athénre esett azután a választás, ha irányadó férfiaink komolyan akarták és merték volna, Budapest lehetett volna a színhelye az olylimpiai versenyeknek.