Megmérgezett család

Endrőd békési községet már napok óta nagy izgalomban tartja egy család megmérgezése. Márczius 25-ikén K. Tímár József jómódu földmíves, községi esküdt és neje, valamint családjának négy tagja, meg az évek óta nála szolgáló kapás, hírtelen megbetegedtek.

Az orvos mérgezésre ismert. Megállapítottak, hogy márczius 25-ikén este valamennyien turós tésztát vacsoráltak; ennek maradékát azonnal lefoglalták.

Eleinte az volt a gyanú, hogy a turó volt megromolva, vagy esetleg – a mi különben a legvalószínűbb is – a tészta lisztje volt a vetésnek elkészített bepáczolt buzából készítve, de időközben a vizsgálat más irányba terelődött.

Állítólag ugyanis nemcsak Tímárék, hanem a bejáró asszony s annak gyermekei is ettek a tésztából s ezeknek semmi bajuk sem lett. Eközben meghalt márczius 27-ikén délelőtt az első áldozat, az öreg kapás, a 79 éves Német János.

Márczius 29-ikén meghalt K. Tímár Józsefné, szül. Tímár Mária, a gazdasszony, a ki a végzetes vacsorát főzte. Élet-halál közt lebegett még akkor a fiatal gazda, Tímár Gergely, ennek felesége s két kisebb testvére.

Az egész családból egy Bécsben a huszároknál szolgáló fiu s egy eladó leány maradt egészséges. A leány mert nem szereti a turós tésztát, nem evett belóle.

De ez a leány az artézi vizet sem szereti s minthogy a betegek mind azt ittak, a vizsgálat most ez irányba terelődött, vajjon nem a víz volt-e megmérgezve? S épp ez a körülmény okozza a községben a nagy riadalmat, a mi érthető is.

A házhoz ugyanis félkegyelmű asszony hordta a vizet, a ki állítólag pusztán mulatságból tette volna a vízbe a halált hozó mérget.

Más föltevés szerint boszú vezette, Mária asszonyt, mert a gazda rendetlenségei miatt felmondott neki. A vizsgálatot a gyulai törvényszék vezeti.