A béke lehetősége Európában

A lefolyt hét folyamán csak erősbödött az a remény, hogy az egyes európai nagyhatalmak közt tagadhatatlanul fenálló érdekellentétek nem fognak magában Európában háborus összeütközésekre vezetni. Míg Kelet-Ázsiában a háború Oroszország és Japán közt folyik, addig Oroszország szövetségese, Francziaország békés tárgyalásokat folytat Japán szövetségesével, Angliával földközi-tengeri érdekeik békés kiegyenlítése iránt.

E tárgyalások már közel állanak a befejezéshez és biztosra vehető, hogy az Anglia és Francziaország közt fennálló barátságos viszony további megszilárdítására fognak vezetni. Francziaország engedményeket tesz Angliának Egyiptomban, Anglia viszont engedményeket tesz Francziaországnak Marokkóban.