Tűzesetek

Sárosmegyében Alsó-Szalók községben junius 7-én tűzvész martaléka lett 33 lakóház, melyek közül csak 9 volt biztosítva, 263 gazdasági épület, 32 darab szarvasmarha, és 46 darab sertés, valamint az összes gazdasági eszközök. Tizenegy sulyos sebesült gyógyítás alatt van. A szegény nép ruházatától és az élelemtől is meg van fosztva. NagÓriádÓriási károkat

Gencs szatmármegyei községben a napokban óriási tűzvész pusztított, a melynek a virágzó falu kétharmadarésze esett áldozatul. A tűz gyermekek gyujtogatása folytán keletkezett s a nagy szélben alig egy negyed óra mulva 46 ház állott lángokban. A mentés csaknem hiába való volt. A kár több 200 ezer koronánál.

Az Ungvár mellet levő Nevicske községben junius 10-ikén éjjel 18 ház hamvadt el. – Fiuméban junius 11-ikén éjjel a papírgyár gépházában támadt fel a tűz, és nagy pusztítást vitt végbe, míg elolthatták. Biztosítva volt.